Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Projekty H2020 w regionie

Projekty H2020 w regionie

QUANTUM DYNAMICS: New Geometry of Quantum Dynamics

Konkurs: H2020-MSCA-RISE-2015

Tytuł Projektu: QUANTUM DYNAMICS: New Geometry of Quantum Dynamics
Termin realizacji: 1.01.2016 – 31.12.2019
Kierownik projektu/kontakt: dr Bartosz Zieliński; bzielinski@uni.lodz.pl

Cel projektu:
Czteroletni projekt – Grant Komisji Europejskiej w ramach Programu Marii Skłodowskiej – Curie (RISE) zakłada wymianę 50 matematyków w ramach sieci 20 ośrodków naukowych na całym świecie. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwoli jego uczestnikom włączyć się w nowe kierunki badań oraz nawiązać nowe kontakty.

 

VACTRAIN: TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES

Konkurs: H2020-TWINN-2015

Tytuł Projektu: VACTRAIN: TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES

Termin realizacji: 1.01.2016 – 31.12.2018

Kierownik projektu/kontakt: prof. dr hab. Maria Bryszewska; marbrys@biol.uni.lodz.pl

Cel projektu:
W ramach międzynarodowej współpracy sieciowej Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ, jako wiodący ośrodek naukowy na arenie międzynarodowej wraz z podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie innowacyjnego podejścia do immunoterapii raka z Uniwersytetem w Rydze i Instytutem Eksperymentalnej Patologii, Onkologii i Radiobiologii Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

 

RELOCAL

Konkurs: H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Tytuł Projektu: RELOCAL

Termin realizacji: 06.10.2016-05.10.2020

Kierownik projektu/kontakt: prof. Marcin Wójcik marwoj@geo.uni.lodz.pl oraz dr Paulina Tobiasz-Lis paulina.tobiasz@geo.uni.lodz.pl

Cel projektu:
Projekt RELOCAL zakłada wielopoziomowe analizy – od perspektywy oddolnych działań w rozwoju lokalnym na obszarach dotkniętych w przeszłości lub obecnie problemami społeczno-gospodarczymi, po szerszy kontekst Spójności Europejskiej jako nadrzędnego celu do którego dąży zintegrowana Europa. W projekcie szczególną rolę będą spełniały studia przypadków, na których podstawie zostaną opracowane scenariusze rozwoju lokalnego, uwzględniające zarówno doświadczenia z przeszłości, jak i potencjał do stabilizacji, czy poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w przyszłości.

 

GRACE: Gender and Cultures of Equality in Europe

Konkurs: H2020-MSCA-ITN-2015

Tytuł Projektu: GRACE: Gender and Cultures of Equality in Europe

Termin realizacji: 1.10.2015 – 30.09.2019

Kierownik projektu/kontakt: dr Aleksandra Różalska, gender@uni.lodz.pl

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest prowadzenie badań kulturowych nad równością płci w Europie w ramach innowacyjnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla początkujących naukowców, co ma przyczynić się do osiągnięcia przez nich pozycji ekspertów w tworzeniu nowej kultury równości płci.

 

INNPROBIO: Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement

Konkurs: H2020-ISIB-2014-1

Tytuł Projektu: INNPROBIO: Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement

Termin realizacji: 1.03.2015 – 28.02.2018

Kierownik projektu/kontakt: dr Anna Górczyńska, anna.gorczynska@interia.pl

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach publicznych. Zakłada on przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w celu analizy efektywności innowacyjnych zamówień publicznych z wykorzystaniem ekologicznych produktów i usług.

 

ICRI-BioM: International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials

Konkurs: H2020-WIDESPREAD-2014-1

Tytuł Projektu: ICRI-BioM: International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials

Termin realizacji: 1.06.2015 – 31.05.2016

Kierownik projektu/kontakt: prof. dr hab. Antoni Różalski

Cel projektu:
Projekt realizowany w celu uruchomienia prestiżowego centrum badawczo-rozwojowego w regionie łódzkim w dziedzinie nauk chemicznych i nowoczesnych biomateriałów pod nazwą: „International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials (Centrum Innowacyjnych Biomateriałów w Łodzi) – ICRI-BioM”.
Założenia funkcjonowania Łódzkiego Centrum ICRI-BioM zostały tworzone przez zespoły naukowców z Politechniki Łódzkiej (koordynator projektu), Uniwersytetu Łódzkiego – wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska i Chemii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi wspólnie z niemieckimi partnerami z dwóch instytutów Maksa Plancka – w Moguncji i Getyndze, pod nadzorem NCBiR.

Partnerzy
X