Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Informacje ogólne / O nas / Zakres usług RPK

Zakres usług RPK

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu  bezpłatne, kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie:

> pozyskiwania wiedzy na temat programu Horyzont 2020  poprzez ofertę szkoleń, spotkań, dni informacyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji, a także  mentoringu;

> weryfikacji  dostępnych konkursów w ramach H2020  pod kątem propozycji konkretnego projektu oraz oceny / konsultacji zgłaszanego pomysłu projektowego w kontekście warunków konkursu, założeń programowych, finansowych i wytycznych strategicznych;

> poszukiwania partnerów do projektów i budowania konsorcjów interdyscyplinarnych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym / międzynarodowym (nowe narzędzie NETWORKING);

> przedstawienia aktualnie dostępnych i potencjalnych możliwości sfinansowania pomysłu ze źródeł komplementarnych, jak fundusze strukturalne, środki krajowe;

> doradztwa w realizacji finansowanych projektów;

> międzynarodowej mobilności naukowców i pracowników przedsiębiorstw.

Partnerzy
X