Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Informacje ogólne / Euraxess

Euraxess

EURAXESS to unikalna PAN-Europejska inicjatywa na rzecz wspomagania rozwoju indywidualnej kariery naukowej poprzez międzynarodową mobilność. 

W regionie Łódzki Punkt EURAXESS zlokalizowany jest przy Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim.

Wsparcie to polega na  udzielaniu bezpłatnej pomocy w zakresie unijnych programów stypendialnych oraz kwestii prawno-administracyjnych związanych z mobilnością pracowników naukowo-badawczych np.:

• Dostarczanie informacji na temat prawnych aspektów przyjazdu i pobytu zagranicznych naukowców (m.in.: prawo i formalności wjazdowe, pobytu, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, podatków);

• Udzielanie wskazówek i pomocy polskim oraz zagranicznym badaczom w obrębie programów badawczo-szkoleniowych;

• Pomoc instytucjom naukowym w regionie w kwestiach formalno-prawnych związanych z zatrudnieniem zagranicznego naukowca;

• Promowanie przejrzystych i jednolitych procedur związanych z przyjazdem i pobytem obcokrajowców w Polsce;

• Organizacja szkoleń/warsztatów/spotkań informacyjnych z zakresu EURAXESS i stypendiów;

• Zapewnienie bezpośredniego wsparcie dla naukowców przyjeżdżających i wyjeżdżających.

W Europie znajduje się ponad 200 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w 40 krajach. Sieć 10 Centrów w Polsce jest częścią europejskiej sieci EURAXESS Services Network.

 

Więcej informacji:

ec.europa.eu/euraxess – strona Europejskiej Sieci EURAXESS, z wyszukiwarką ofert pracy i stypendiów oraz linkami do wszystkich Centrów

www.euraxess.pl –polska strona EURAXESS

Partnerzy
X