Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Informacje ogólne

Informacje ogólne

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej powołany w regionie łódzkim jest jednostką funkcjonującą w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego.

Podstawowym zadaniem RPK Łódź, podobnie jak pozostałych 10 regionalnych punktów  działających w ogólnopolskiej sieci finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest upowszechnianie wiedzy i informacji na temat programu ramowego Horyzont 2020 oraz wspomaganie osób, instytucji publicznych i prywatnych w zakresie aplikowania o środki tego programu ukierunkowane na  rozwój nauki, badań i innowacji.

 

Zapraszamy do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Łodzi.

Partnerzy
X