Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Ogólna informacja o H2020 / Konkursy / Wyzwania społeczne

Wyzwania społeczne

GGW senior home action guide photoHoryzont 2020 jest odzwierciedleniem priorytetów strategii Europa 2020 i odnosi się do głównych problemów zaprzątających obywateli Europy i innych części świata. Podejście będące odpowiedzią na najważniejsze wyzwania skumuluje zasoby i wiedzę z wielu różnych dziedzin, technologii i dyscyplin, łącznie z naukami społecznymi i humanistycznymi. Będzie obejmować działania od badań do rynku, z naciskiem na działania związane z innowacyjnością, takie jak wersje pilotażowe, demonstracje, platformy doświadczalne oraz wsparcie dla zamówień publicznych i zdobywania rynku. Nawiązana zostanie też łączność z działalnością Europejskiego Partnerstwa Innowacji/European Innovation Partnership (EIP).

Finansowanie skoncentruje się na następujących ważnych dziedzinach:

  • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt;
  • bezpieczna żywność, zrównoważone rolnictwo, badania zasobów i gospodarki morskiej, bio-ekonomia;
  • bezpieczna, czysta i wydajna energia;
  • inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
  • innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa bez wykluczeń;
  • zagadnienia klimatyczne, wydajność zasobów i surowce.

 

Partnerzy
X