Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim

Inne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało wspólne działanie na rzecz Programu. Działania te opisane są w Pakcie dla Horyzontu 2020

http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/

 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu GRANTY NA GRANTY wspiera polskie jednostki naukowe, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskują wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html

 

Ministerstwo uruchomiło również konkurs PREMIA NA HORYZONCIE, którego celem jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. 

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html

 

 

Partnerzy
X