Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim

Konkursy

Aktualnie w programie Horyzont 2020 ogłoszone są konkursy z datami zamknięcia naboru wniosków w latach 2016 i 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z obszarami tematycznymi w podziale na 3 filary H2020 (lewe menu):
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Pierwszy filar ma na celu podniesie poziomu doskonałości europejskiej bazy naukowej i zapewnienie stałego dopływu światowej klasy badaczy w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności Europy. Wspierane będą najlepsze pomysły, rozwijane zasoby intelektualne, zapewniony zostanie dostęp do infrastruktury badawczej, a wszystko po to, aby Europa stała się atrakcyjnym miejscem dla najlepszych naukowców na świecie.

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (INDUSTRIAL LEADERSHIP)
Przywództwo przemysłowe ma uczynić z Europy atrakcyjne miejsce do inwestowania w badania, innowacje i kluczowe technologie przemysłowe. Ma również maksymalizować potencjał wzrostu europejskich firm poprzez zapewnienie im adekwatnego poziomu finansowania i pomocy w osiągnięciu poziomu światowej klasy przedsiębiorstw. By osiągnąć ten cel Europa musi budować pozycję lidera w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych ze szczególnym naciskiem na obszary takie, jak: ICT, nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologia, zaawansowane procesy produkcyjne, zaawansowane przetwarzanie oraz przestrzeń kosmiczna. Czynniki te powinny również ułatwiać dostęp do finansowania ryzyka oraz pobudzać innowacje w MŚP.

WYZWANIA SPOŁECZNE (SOCIETAL CHALLENGES)
Priorytet ten odzwierciedla priorytety polityczne strategii „Europa 2020” oraz stanowi odpowiedź na główne obawy żywione przez obywateli w Europie i na świecie. Podejście zorientowane na wyzwania pozwoli wykorzystać zasoby i wiedzę z różnych dziedzin, technologii i dyscyplin, w tym nauk społecznych i humanistycznych.

Partnerzy
X