Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Horyzont 2020 / Aspekty finansowe i zasady uczestnictwa

Aspekty finansowe i zasady uczestnictwa

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA I ASPEKTY FINANSOWE

Podstawowe zasady uczestnictwa w grantach Horyzontu 2020

 • w większości przypadków projekty realizowane są w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z co najmniej 3 partnerów pochodzących z 3 państw członkowskich UE, bądź państw stowarzyszonych, 
 • o środki mogą ubiegać się zespoły, których pomysł jest  innowacyjny w skali co najmniej europejskiej, 
 • wniosek  jest składany na dane ogłoszenie konkursowe, 
 • wniosek składa się tylko w formie elektronicznej.

Dokument określający zasady finansowe w programie Horyzont 2020 – Modelowa Umowa Grantowa z wytycznymi finansowymi – jest w trakcie ciągłej aktualizacji przez Komisję Europejską. Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Annotated Model Grant Agreement ze strony Participant Portal.

 

HORYZONT 2020 to przede wszystkim wprowadzenie uproszczeń finansowych i administracyjnych realizacji projektów oraz wzmocnienie technicznego i naukowego procesu oceny. Do najistotniejszych nowości w programie Horyzont 2020 należą:

 • jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników
  • podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych – do 100% kosztów kwalifikowanych
  • dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%)
 • stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych
 • kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania
 • braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie
 • szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta
 • zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy
 • zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

W zależności od TYPU AKCJI/RODZAJU PROJEKTU podstawowy poziom finansowania dla:

 • Research and Innovation Actions (RIA) – projektów badawczych i innowacyjnych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych
 • Innovation Actions (IA) – projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowanych (z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym gdzie poziom finansowania wynosi do 100%)
 • Coordination and support actions (CSA) – akcji koordynujących i wspierających do 100% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

 

 

Partnerzy
X