Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Szkolenie z ekspertem KPK – 29 maja 2014 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej Horyzont 2020, Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie pt.:   ?Profesjonalny wniosek do grantów indywidualnych Marie Skłodowskiej ? Curie w ramach Horyzontu 2020. Jak przygotować  wniosek do Komisji Europejskiej? Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz dobrymi praktykami w zakresie przygotowania i napisania profesjonalnego wniosku do Programu Horyzont 2020…

12.05.2014 10:16 Czytaj dalej

Granty Marie Skłodowska-Curie – Dzień informacyjny 29 maja 2014r.

Szanowni Państwo Regionalny Punkt Kontaktowy w Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej Horyzont 2020, Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatny Dzień Informacyjny pt.: ?Granty Marie Skłodowskiej ? Curie w programie Horyzont 2020. Rozwój indywidualnej kariery naukowej?. Działania Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Horyzontu 2020 kierowane są do indywidualnych naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem prowadzonych badań o aspekt międzynarodowy, a także…

12.05.2014 08:49 Czytaj dalej

Trwa międzynarodowy konkurs ?For Women in Science?

Do 15 czerwca można zgłaszać nominacje w międzynarodowym konkursie Fundacji L’Oréal i UNESCO ?For Women in Science 2015″. Jego celem jest uhonorowanie prac badawczych kobiet – naukowców, które swoją siłą i zaangażowaniem w pozytywny sposób wpływają na społeczeństwa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do składania wniosków z polskimi kandydaturami. Jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy. Prawo do składania wniosków mają wybitni naukowcy. Przysługuje ono m.in. rektorom…

7.05.2014 14:02 Czytaj dalej

„Łódzkie na Horyzoncie 2020”

„W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbył się Dzień Informacyjny pt.: ?Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne w Horyzoncie 2020?, zorganizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, zlokalizowany przy Uniwersytecie Łódzkim. Partnerem wydarzenia było Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli.” źródło: http://lodzkie.pl/component/k2/przybli%C5%BCyli-horyzont#prettyPhoto Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu tutaj.

5.05.2014 09:53 Czytaj dalej

Biuletyn Biura – maj 2014

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Biuletynem Biura na maj 2014 roku. W tym wydaniu: ERA.Net RUS PLUS – Otwarcie naboru wniosków w ścieżce INNOVATION KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy z Portugalią Otwarcie drugiego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2014) Możliwość udziału polskich naukowców w brazylijskim…

30.04.2014 07:59 Czytaj dalej

Spotkanie ?HORIZON 2020 Matchmaking at ESOF 2014 Copenhagen?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy na spotkanie ?HORIZON 2020 Matchmaking at ESOF 2014 Copenhagen?. Wydarzenie to odbędzie się 26 czerwca 2014 roku w Kopenhadze i ma na celu bezpośrednie przedstawienie swojego pomysłu na projekt, oferty współpracy a także aktywne poszukiwanie partnerów do projektów poprzez m.in. bezpośrednie spotkania. Przedstawiciel RPK Łódź będzie uczestniczyć w/w wydarzeniu także osoby i firmy,…

23.04.2014 08:40 Czytaj dalej

Staże zagraniczne ? nowy program FNP

Celem jest podniesienie kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami badawczymi, komercjalizacji wyników badań, czy przedsiębiorczości. W ramach programu uczestnik może odbyć staż w wybranej instytucji naukowej lub firmie za granicą. Kto może uczestniczyć: pracownicy naukowi, doktoranci, absolwenci studiów doktoranckich Jakie dziedziny: wszystkie Termin składania wniosków: 30 czerwca Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

23.04.2014 08:38 Czytaj dalej

KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin

Do 23 maja można składać wnioski projektowe w programie Komisji Europejskiej finansującym współpracę badawczą między Europą a Chinami. W ramach współpracy głównym celem są wizyty badawcze europejskich naukowców w Chinach.   Jakie dziedziny: proponowane projekty mają na celu wzmacniać współpracę pomiędzy instytucjami badawczymi (uczelnie oraz jednostki badawcze sektora publicznego i prywatnego) w UE i w Chinach w następujących obszarach: 1. Renewable energy, energy efficiency, sustainable energy solutions…

23.04.2014 08:32 Czytaj dalej

Konkurs na stypendium naukowe na University of Alberta (Kanada)

Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW uprzejmie zawiadamia, że do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęła informacja na temat konkursu na stypendium naukowe, ogłoszonego przez University of Alberta (Kanada). Konkurs jest adresowany do polskich, młodych naukowców, przygotowujących  pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub sztuk pięknych. Od zwycięzcy konkursu oczekuje się zaangażowania w działalność kulturalną i akademicką uniwersytetu, w szczególności poprzez przyczynianie się do rozwoju kontaktów University of…

23.04.2014 08:29 Czytaj dalej

Prezentacja „Konkursy Narodowego Centrum Nauki”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, która została przedstawiona w trakcie spotkań z wnioskodawcami podczas Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/Konkursy%20NCN%20_spotkania%20z%20wnioskodawcami.pdf   Prezentację można również pobrać w wersji pdf: Konkursy NCN _spotkania z wnioskodawcami

23.04.2014 08:17 Czytaj dalej
Partnerzy
X