Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Minister Środowiska jako Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: Poprawę efektywności…

7.07.2014 15:14 Czytaj dalej

Rusza nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym, planującym pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej. Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość Stypendium…

7.07.2014 15:12 Czytaj dalej

Więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach – trwa konkurs na najlepsze projekty promocyjne

Milion złotych – taką kwotą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wesprze szkoły wyższe chcące aktywnie przyciągać do siebie studentów z zagranicy. W ramach konkursu „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” dziesięć najlepszych projektów  może liczyć nawet na 100 tys. zł wsparcia.  Na wnioski zainteresowanych uczelni resort nauki czeka jeszcze do 15 lipca. – Coraz więcej studentów z zagranicy wybiera studia w Polce. To między…

7.07.2014 15:06 Czytaj dalej

Przeszkol się latem – Unia zapłaci

Wakacje to dobry czas na szkolenie. Na przedsiębiorców czeka prawie 2 tys. kursów dotowanych z UE, w większości bezpłatnych – przypomina „Puls Biznesu”. A wielu zapomina lub po prostu nie wie, że można skorzystać z zajęć dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. I nie trzeba tworzyć ich programów, ani pozyskiwać na ni dotacji – wystarczy się zapisać na już istniejące kursy. Mogą w nich wziąć udział pracodawcy, jak i wskazani przez nich pracownicy.…

7.07.2014 09:56 Czytaj dalej

Horyzont 2020 – nowe kraje stowarzyszone

1-go lipca 6 krajów podpisało umowy stowarzyszeniowe do programu Horyzont 2020. Są to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia oraz Serbia. Podpisane umowy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 i umożliwią jednostkom badawczym w tym krajach korzystać z możliwości programu od samego jego początku. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_en.htm?locale=EN   Źródło: http://www.kpk.gov.pl

7.07.2014 09:55 Czytaj dalej

Dobre praktyki EFS

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”. Ogłoszony, już po raz ósmy, konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,…

7.07.2014 09:50 Czytaj dalej

Startupy napędzą innowacyjność Polski

Tak można podsumować cykl spotkań pod nazwą „Startup Nation”,  poświęconych rozwojowi nowych spółek technologicznych w Polsce.  Organizatorem wydarzenia był  Grow Up Start Up oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat merytoryczny nad spotkaniami objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Startup Nation to trwająca od marca inicjatywa, której celem było pokazanie, iż Polska posiada zarówno wiedzę, jak i dysponuje rozwiązaniami, by skutecznie wspierać młodą przedsiębiorczość w naszym kraju. Uczestnicy…

7.07.2014 09:48 Czytaj dalej

Polsko-norweska współpraca

Podsumowanie bieżącej współpracy oraz dyskusja nad kolejną edycją Mechanizmów Finansowych po roku 2014 to główne tematy poruszane podczas spotkania wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z Vidarem Helgesenem, ministrem spraw zagranicznych  ds. Unii Europejskiej i EOG Norwegii. Głównym celem spotkania było omówienie stanu negocjacji funduszy norweskich i EOG, przedstawienie polskich postulatów w tym zakresie oraz nakreślenie możliwych scenariuszy kompromisu dotyczącego rozstrzygnięć dla Polski. – W tym roku przypada dziesiąta…

7.07.2014 09:47 Czytaj dalej

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r.

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” (M.P. poz. 377) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej.   Treść ogłoszenia o naborze Załącznik do ogłoszenia Komunikat o ustanowieniu programu  

3.07.2014 13:05 Czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach Współfinansowania programu LIFE

W związku z planowanym przez Komisję Europejską (KE), zaproszeniem do składania wniosków LIFE, które ma zostać opublikowane w dniu 16 czerwca 2014 r. (link poniżej), na dzień 28 lipca 2014 r., do godz. 15.00 został wyznaczony termin składania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW.  Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej w kancelarii NFOŚiGW. W przypadku wnioskodawców do Programu LIFE, którzy chcieliby, aby NFOŚiGW dokonał weryfikacji formalnej wniosków do LIFE…

30.06.2014 15:05 Czytaj dalej
Partnerzy
X