Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii onkologii neurologii i zmysłach medycynie regeneracyjnej Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF…

30.07.2014 12:00 Czytaj dalej

Zmiany w Programie Pracy – Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2014-2015 (Horyzont 2020)

Komisja Europejska wprowadziła zmiany w Programie Pracy priorytetu: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2014-2015 i opublikowała dokument na Participant Portal. Ogłoszenie konkursów planowane jest na 30 lipca 2014 r. Poniżej wybrane tematy, typy projektów i terminy zakończenia konkursów: 1. Konkurs jednoetapowy – H2020-PHC-2015-single-stage, termin zamknięcia konkursu 21 kwietnia 2015 r.: • PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and…

30.07.2014 11:59 Czytaj dalej

MNiSW chce sprawdzić, jak realizowany jest Pakt dla Horyzontu 2020

Już ponad 300 placówek naukowych podpisało Pakt dla Horyzontu 2020, który zakłada wzmożone działania na rzecz udziału w tym programie UE. Resort nauki zapowiada, że pod koniec roku sprawdzi, jak realizują one zadania, do których zobowiązały się w dokumencie. Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Jego budżet wyniesie prawie 80 mld euro. Podpisując „Pakt dla Horyzontu 2020” polskie…

28.07.2014 11:22 Czytaj dalej

COSME: dodatkowe źródło finansowania dla MŚP

Nawet 25 mld euro dodatkowego finansowania mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie. Jest to możliwe dzięki porozumieniu, które zostało podpisane przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Dzięki kwocie 1,3 mld euro, zarezerwowanej w budżecie programu COSME na finansowanie MŚP, w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki dodatkowym środkom od pośredników finansowych możliwe będzie uruchomienie nawet 25 mld euro. Porozumienie toruje…

24.07.2014 10:52 Czytaj dalej

Oferta wsparcia dla wnioskodawców ERC Starting Grant (ERC StG) oraz ERC Consolidator Grant (ERC CoG)

Narodowe Centrum Nauki  w ramach inicjatywy „Pakt dla Horyzontu 2020” podejmuje działania mające na celu wsparcie polskich naukowców wnioskujących o środki w ERC (Europejskiej  Radzie ds. Badań Naukowych). Oferta skierowana jest do osób, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny (rozmowy kwalifikacyjnej) w konkursach ERC StG oraz ERC CoG. Wsparcie będzie polegało na organizacji indywidualnych konsultacji z ekspertami zasiadającymi w panelach oceniających wnioski w ERC oraz laureatami konkursów…

24.07.2014 10:04 Czytaj dalej

Ruszył konkurs „Innowacja plus”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem konkursu „Innowacja plus” jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. Więcej informacji pod adresem: http://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Konkurs_Innowacja_plus_220714.aspx. Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów Programu…

24.07.2014 08:58 Czytaj dalej

FNP: Harmonogram szkoleń dla naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2014 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu. Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: są pracownikami naukowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która ma siedzibę na terenie…

24.07.2014 08:50 Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami

Szanowni Przedsiębiorcy!   Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP. Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ…

23.07.2014 12:48 Czytaj dalej

Bezpłatne warsztaty „Raportowanie w projektach badawczych na przykładzie 7 PR”

Szanowni Państwo Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza na warsztaty dla początkujących.:    „Raportowanie w projektach badawczych na przykładzie 7 PR”   Warsztaty adresowane są do osób, które realizują bądź będą realizowały projekty badawcze. Raportowanie w programie Horyzont 2020 jeszcze przed nami. Tymczasem wiele osób czeka rozliczenie aktualnie realizowanych projektów z 7PR lub innych programów służących finansowaniu badań.…

23.07.2014 11:41 Czytaj dalej

Impuls – drugi nabór wniosków

Do 30 września 2014 r. można składać wnioski w ramach drugiej edycji konkursu Impuls, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest promocja badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać tylko osoby, które brały udział  w działaniach w ramach projektu SKILS – np. w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, transferu technologii lub negocjacji, organizowanych w ramach projektu…

23.07.2014 11:15 Czytaj dalej
Partnerzy
X