Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Konferencja programu Horyzont 2020: „Innowacja i dziedzictwo kulturowe”

20 marca br. w Brukseli odbędzie się konferencja programu Horyzont 2020 pt.: „Innowacja i dziedzictwo kulturowe” Konferencja jest częścią programu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, a jej celem jest zainicjowanie publicznej dyskusji na temat celów europejskiej polityki badań i innowacji w dziedzictwie kulturowym po 2020r. Podczas spotkania przedstawione zostaną  interesujące przykłady przedsięwzięć łączących tematykę społeczną z najbardziej obiecującymi innowacjami w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, które zostały…

14.02.2018 16:09 Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli. Kandydaci powinni posiadać: 1)    co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych, 2)    doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników, 3)     doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z europejskimi instytucjami naukowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej, 4)    biegłą znajomość języka francuskiego i języka angielskiego, 5)    znajomość…

13.02.2018 10:03 Czytaj dalej

Horizon 2020 in full swing. Three years on. Key facts and figures 2014-2016

Komisja Europejska opublikowała broszurę „Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016” zawierającą podsumowanie okresowej ewaluacji programu Horyzont 2020. Po raz pierwszy można zaobserwować pewne wczesne trendy z ewolucji kluczowych danych monitorujących rok do roku, takich jak wskaźniki sukcesu, udział MŚP i oceny projektów. Wskazują one na rosnącą atrakcyjność i dostępność programu: ok. 55% wnioskodawców…

8.02.2018 12:27 Czytaj dalej

COST Info Day w Akademii Leona Koźmińskiego

27 lutego 2018r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się między innymi jak przystąpić do programu (wymogi, zasady), wysłuchać opinii badaczy, którzy już w akcjach COST uczestniczą oraz eksperta dokonującego oceny wniosków przesłanych do COST. Dodatkowo w wydarzeniu udział weźmie ekspert z COST, który przedstawi ogólne informacje o COST Association oraz odpowie…

5.02.2018 16:27 Czytaj dalej

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze: Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas. Konkurs obejmuje następujące tematy: Climate change and new urban economies; Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies; Urban…

2.02.2018 13:52 Czytaj dalej

Granty na granty – promocja jakości II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program: „Granty na granty – promocja jakości II” Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej…

31.01.2018 10:16 Czytaj dalej

KE na nowo definiuje MŚP. Kwestionariusz dla przedsiębiorców

Nowa definicja MŚP – kwestionariusz dla przedsiębiorców. Komisja Europejska planuje zmianę definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Jeżeli Państwa firma zalicza się do kategorii MŚP, zachęcamy do udziału w krótkim badaniu online (wybór polskiej wersji ankiety dostępny w prawej górnej sekcji strony). Wiele rodzajów wsparcia ze środków publicznych adresowanych jest właśnie do MŚP. Państwa głos może przyczynić się do korzystnej zmiany definicji…

29.01.2018 13:18 Czytaj dalej

„Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation”

Komisja Europejska zaprasza na: “Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation” 22 lutego br. w Brukseli   Celem spotkania jest omówienie szczegółów dotyczących przygotowania i podpisywania umów o dofinansowanie. Wydarzenie przeznaczone jest głównie dla koordynatorów pomyślnie rozpatrzonych wniosków, ale inni uczestnicy również są mile widziani, pod warunkiem dostępności miejsc. Rejestracja online – decyduje kolejność zgłoszeń, z priorytetowym uwzględnieniem zgłoszeń reprezentantów koordynatorów zwycięskich projektów.…

29.01.2018 12:27 Czytaj dalej

Ankieta dotycząca identyfikacji Centrów Kompetencji Cyberbezpieczeństwa poprzedzająca nowy konkurs w Programie Pracy ICT

W Programie Pracy ICT 2018-2020, w ramach Horyzontu 2020, do tematów konkursów wprowadzono temat: SU-ICT-03-2018: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap. Konkurs będzie otwarty od 31 stycznia 2018r. do 29 maja 2018r. Otwarcie konkursu poprzedza ankieta, otwarta do 15 lutego br., dotycząca identyfikacji Centrów Kompetencji Cyberbezpieczeństwa: „Survey indexing the European cybersecurity…

26.01.2018 10:07 Czytaj dalej

Ruszyły zapisy na IV edycję Kursu Trenerów Nauki!

Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Społeczność TN istnieje w Polsce od dwóch lat i skupia naukowców wielu dziedzin, pracujących na uczelniach, w instytucjach i firmach w kraju i za granicą. Podczas intensywnego, czterodniowego kursu uczestnicy przygotują się do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE : Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali…

19.01.2018 10:28 Czytaj dalej
Partnerzy
X