Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Ankieta dotycząca identyfikacji Centrów Kompetencji Cyberbezpieczeństwa poprzedzająca nowy konkurs w Programie Pracy ICT

W Programie Pracy ICT 2018-2020, w ramach Horyzontu 2020, do tematów konkursów wprowadzono temat: SU-ICT-03-2018: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap. Konkurs będzie otwarty od 31 stycznia 2018r. do 29 maja 2018r. Otwarcie konkursu poprzedza ankieta, otwarta do 15 lutego br., dotycząca identyfikacji Centrów Kompetencji Cyberbezpieczeństwa: „Survey indexing the European cybersecurity…

26.01.2018 10:07 Czytaj dalej

Ruszyły zapisy na IV edycję Kursu Trenerów Nauki!

Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Społeczność TN istnieje w Polsce od dwóch lat i skupia naukowców wielu dziedzin, pracujących na uczelniach, w instytucjach i firmach w kraju i za granicą. Podczas intensywnego, czterodniowego kursu uczestnicy przygotują się do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE : Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali…

19.01.2018 10:28 Czytaj dalej

Przygotowania do FP9

W połowie bieżącego roku Komisja Europejska zamierza opublikować propozycje dotyczące  kolejnego programu ramowego. Rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku. Wyniki zostaną opublikowane i będą mogły zostać wykorzystane do zaprojektowania kolejnego budżetu UE, a także przyszłego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji. Zainteresowani obywatele i instytucje mogą wyrażać swoje opinie do dnia 8 marca 2018r.…

17.01.2018 15:42 Czytaj dalej

Bio-based Industries Joint Undertaking – tematy konkursowe na 2018 rok

Inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) opublikowała Roczny Plan Pracy na 2018 rok, a w nim 21 tematów konkursowych z planowanym budżetem 115 milionów euro. Oficjalne otwarcie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 11 kwietnia 2018 roku. Międzynarodowy dzień informacyjny BBI JU Info Day 2018 połączony ze spotkaniem brokerskim odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Brukseli. Bio-Based Industries Joint…

17.01.2018 15:39 Czytaj dalej

Nowa funkcja w Participant Portal: wyszukiwanie partnerów w poszczególnych tematach

Participant Portal oferuje nową możliwość wyszukiwania partnerów zainteresowanych tym samym konkursem bezpośrednio w poszczególnych tematach (otwartych i nadchodzących). Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do listy zainteresowanych przystąpieniem do projektu dla danego tematu bezpośrednio na stronie konkursu  (przykład). W tym samym miejscu przedstawiciele podmiotów prawnych (LEARs) mogą w imieniu swojej organizacji tworzyć nowe oferty dotyczące poszukiwania partnerów.

10.01.2018 12:25 Czytaj dalej

Katalog możliwości prowadzenia badań społecznych i humanistycznych (SSH) w H2020

W celu ułatwienia potencjalnym wnioskodawcom identyfikacji zakresu wymaganych prac badawczych w obszarze badań społecznych i humanistycznych, sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego H2020 (Europa w zmieniającym się świecie), w ramach realizowanego projektu Net4Society, opracowała katalog zawierający listę i opisy tematów w konkursach 2018 oraz 2019, w których badania SSH stanowią ważny element projektów. SSH obejmuje szeroki zakres dyscyplin, takich jak socjologia, ekonomia, psychologia, nauki polityczne, historia,…

10.01.2018 12:09 Czytaj dalej

Strategia wzmocnienia pozycji sieci badawczych w 9. PR

Rada COST zatwierdziła strategię na pozostałą część programu Horyzont 2020 i kolejny, 9. Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (FP9). COST wnioskuje o budżet w wysokości 600 mln EUR na 9PR. Przekłada się to na 75 finansowanych akcji w każdym konkursie i 625 finansowanych sieci rocznie, co stanowi dwukrotność obecnej ich liczby. Przewodniczący COST, prof. Sierd Cloetingh stwierdził, iż COST demonstruje w ten sposób ambicję bycia…

4.01.2018 14:43 Czytaj dalej

Dziewiąta edycja konferencji „Successful R&I in Europe”

Ministerstwo Kultury i Nauki Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w Polsce organizuje dziewiątą już edycję konferencji  „Successful R&I in Europe”, która poświęcona będzie poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Konferencja odbędzie się 15 i 16 marca 2018r. w Düsseldorfie. Badacze, którzy chcą zaprezentować swój projekt podczas…

4.01.2018 13:20 Czytaj dalej

Orientacyjny program audytu – Horizon 2020 Indicative Audit Programme

Komisja Europejska opublikowała pierwszą wersję orientacyjnego programu audytu Horizon 2020 Indicative Audit Programme. Orientacyjny program audytu opiera się na postanowieniach umowy grantowej i jest zgodny z międzynarodowymi standardami audytu. KE zapowiada, że audytorzy programu Horyzont 2020 wykonując swoją pracę, będą stosować ten program kontroli. Horizon 2020 Indicative Audit Programme

20.12.2017 09:11 Czytaj dalej

Nowy konkurs ERA-Net E-RARE-3 na finansowanie badań dotyczących chorób rzadkich

W dniu 7 grudnia 2017r. ogłoszony został IV międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs  „Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of diseases causes and/or functional validation in the context of rare diseases” skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. W konkursie biorą udział następujące agencje finansujące: FWF (Austria),…

18.12.2017 11:16 Czytaj dalej
Partnerzy
X