Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Druga edycja konkursu IMPACT Growth

Informujemy o trwającym naborze wniosków w ramach IMPACT Growth nowego programu akceleracyjnego dla startupów z obszarów: Smart Infrastructures and Cities Smart Content Smart Manufacturing Smart Agrifood IMPACT Growth  to akcelerator startupowy stworzony przez najlepsze akceleratory, globalne marki i VC. W konkursie zostanie wyłonionych 14 startupów, które zostaną objęte akceleracją i otrzymają do 250 tys. euro. Wybrane startupy otrzymają 100 tys. euro w gotówce w pierwszej…

27.11.2017 11:29 Czytaj dalej

Prezentacje z listopadowych wydarzeń w Brukseli z obszaru Biogospodarki

W listopadzie miały miejsce w Brukseli dwa duże wydarzenia związane z obszarem Bezpieczeństwo żywnościowe, Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, Badania mórz i wód śródlądowych i Biogospodarki programu Horyzont 2020. Na pierwszym z nich przedstawiono możliwości finansowania dostępne w ramach Programu Pracy dla tego obszaru w latach 2018-2020. Drugie było okazją do znalezienia potencjalnych partnerów w nadchodzących konkursach. Materiały z tych wydarzeń są już dostępne online: Profile uczestników Prezentacje

27.11.2017 10:25 Czytaj dalej

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS

Do 30 listopada Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych do Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS). Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów…

27.11.2017 10:12 Czytaj dalej

Ostatnie miejsca na spotkanie w ramach „Communication Campaign”

Szanowni Państwo, Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów Komisji Europejskiej: ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW – HORYZONT 2020 w ramach „Communication Campaign”, organizowanej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to drugie szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miało miejsce 13 października 2015r. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne…

20.11.2017 12:04 Czytaj dalej

Programy pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020

Szanowni Państwo, Opublikowano nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań,…

20.11.2017 10:51 Czytaj dalej

Nowy konkurs CHIST-ERA w obszarze ICT

Sieć CHIST-ERA otworzyła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących zakresów tematycznych: Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR) Big data and process modelling for smart industry (BDSI) Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria (tylko w obrębie…

20.11.2017 10:24 Czytaj dalej

Webinarium „Legal and financial aspects of Horizon 2020”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na jutrzejsze otwarte webinarium „Legal and financial aspects of Horizon 2020”: 17 Listopada 2017 o godzinie 10:00 Prawne i finansowe aspekty aplikowania w programie Horyzont 2020 https://blacksea-horizon.eu/object/event/1030  

16.11.2017 15:02 Czytaj dalej

EDHEC Business School – PhD in Finance

EDHEC Business School oferuje obecnie wyjątkowy program doktorancki w dziedzinie finansów adresowany do ekspertów i praktyków zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy oraz wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie stosowanych praktyk w bankowości inwestycyjnej, zarządzaniu majątkiem i innych kluczowych obszarach działalności finansowej. Czerpiąc z doświadczenia i wiedzy kadr wywodzących się z wiodących uczelni, a także ciesząc się światową rangą działalności naukowo-badawczej centrów doskonałości EDHEC Business School, Studia Doktoranckie w zakresie…

9.11.2017 16:42 Czytaj dalej

Rozwój kariery naukowców – Wasza opinia jest dla nas ważna!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Obecnie trwają konsultacje nowych założeń i ich uszczegółowianie. Ważne zmiany obejmują  młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą między innymi  struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach „Projektu NAUKOWIEC” przygotowano ankietę, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów…

8.11.2017 09:21 Czytaj dalej

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2017

W dniach 20-21 listopada w Łodzi odbędzie się Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, którego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Podczas Kongresu zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społecznościami działającymi w duchu zrównoważonego rozwoju, dlatego też hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Uczestnicy Kongresu zapoznają się i przedyskutują powiązania między istniejącymi europejskimi i narodowymi instrumentami, służącymi rozwojowi…

7.11.2017 14:34 Czytaj dalej
Partnerzy
X