Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wspólnie z siecią SEREN3 organizuje Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa. Wydarzenie organizowane jest  w związku z ogłoszeniem zagadnień konkursowych w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa w Programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Zagadnienia konkursowe zostaną szczegółowo omówione przez ekspertów Komisji Europejskiej.…

4.04.2018 10:02 Czytaj dalej

Szkolenie: „Zarządzanie zespołami zadaniowymi”

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zarządzanie zespołami zadaniowymi”. Szkolenie pozwoli uczestnikom na rozwinięcie umiejętności związanych z budowaniem, przewodzeniem i motywowaniem zespołów zadaniowych w organizacjach naukowych. Omówione zostaną również kwestie dotyczące konfliktów i komunikacji w grupie badawczej. Prowadzący: Dr Justyna Trippner-Hrabi Miejsce wydarzenia: Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny Centrum Rozwoju Wydziału, Łódź ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5  Data: 24 marca 2018r., godz.: 10.00 – 13.00 Zgłoszenia udziału…

20.03.2018 14:45 Czytaj dalej

„Coordinators’ Day on Amendments and Reports” dla koordynatorów projektów

Komisja Europejska organizuje „Coordinators’ Day on Amendments and Reports” przeznaczony dla koordynatorów bieżących projektów. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2018r.  w budynku Charlemagne w Brukseli w godz. 9:30 – 17:00. Wydarzenie przeznaczone jest głównie dla koordynatorów grantów, ale inni zainteresowani są również mile widziani, pod warunkiem dostępności miejsc. Rejestracja otwarta do 9 kwietnia br. AGENDA Wydarzenie będzie można również śledzić online (bez konieczności rejestracji).

19.03.2018 16:02 Czytaj dalej

Konferencja i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję i warsztaty pn.:  „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020” Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018r. w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie. Konferencja i warsztaty objęte są honorowym patronatem Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także honorowymi patronatami Ministerstwa Inwestycji…

19.03.2018 15:31 Czytaj dalej

Bio-Based Industries Joint Undertaking – dzień informacyjny i spotkania brokerskie

W dniu 17 kwietnia w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone konkursowi Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU). W ramach konkursu, będzie można wnioskować o realizację projektów z 21 tematów, na łączną kwotę ponad 115 milionów euro. Wydarzenie będzie składało się z dwóch sesji tematycznych: 1. Sesja poranna: przydatne informacje o tym w jaki sposób starać się o dofinansowanie, kto może wziąć udział w konkursach, zasady uczestnictwa oraz porady…

19.03.2018 14:37 Czytaj dalej

Warsztaty Instytutu Nauk o Człowieku oraz PAN: „ERC Mentoring Initiative”

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen – IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują w dniach 11-12 maja 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Warsztaty skierowane są do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu…

15.03.2018 15:44 Czytaj dalej

CALL FOR EXPERTS PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)

Szanowni Państwo, Uniwersytet Turyński uruchomił nowy program w zakresie technologii stosowanych w ramach Dziedzictwa Kulturowego – Tech4Culture. Jest to projekt współfinansowany z programu H2020. Obecnie poszukiwani są eksperci, którzy zostaną członkami Komitetu Selekcji Naukowej i ocenią wnioski w pierwszych konkursach programu. Eksperci z Komitetu Selekcji Naukowej ocenią wnioski w dwóch etapach: 1) Ocena naukowa – na podstawie złożonych wniosków: CV, wniosek badawczy. Ocena naukowa odbędzie…

13.03.2018 10:40 Czytaj dalej

Seminarium Urzędu Patentowego RP „Patent na sukces” dotyczące problematyki własności intelektualnej

W dniu 23 marca 2018r. Urząd Patentowy RP organizuje w Łodzi seminarium regionalne pt. „Patent na sukces” dotyczące szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony. Seminarium adresowane jest w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym. Spotkanie będzie poświęcone m.in. zagadnieniom dotyczącym zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw…

12.03.2018 16:11 Czytaj dalej

Wyniki jubileuszowego konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców w dwudziestej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Do Konkursu wpłynęła rekordowa liczba 111 wniosków. Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych. Kapituła konkursu – w skład której weszli przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju – przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki…

5.03.2018 12:40 Czytaj dalej

Konkurs RPK na uczestnictwo w wydarzeniu międzynarodowym związanym z H2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim ogłasza konkurs na dofinansowanie udziału w wydarzeniu międzynarodowym (np.: dzień informacyjny, konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie brokerskie itp.), które jest związane tematycznie z programem Horyzont 2020. Maksymalne dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu międzynarodowym wynosi 5 000 zł. Konkurs adresowany jest do: doktorantów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorców (właścicieli firm i osób…

2.03.2018 15:02 Czytaj dalej
Partnerzy
X