Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Program pracy H2020 na lata 2018-2020

Komisja Europejska rozpoczęła publikację projektów niektórych części programu „Horyzont 2020” na lata 2018-2020. Aktualnie dostępne są „drafty” następujących części: FET, ICT, SwafS. Te wstępne publikacje są na razie projektami, które jeszcze nie zostały ostatecznie przyjęte przez Komisję Europejską. Publikacja projektów pozostałych części oczekiwana jest w ciągu najbliższych tygodni. Oficjalne opublikowanie całego planu pracy H2020 na lata 2018-2020 planowane jest na koniec października.…

28.09.2017 11:19 Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU START

Spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018), które poprowadzi Pani Krystyna Frąk, koordynatorka programu START. Program START skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie…

18.09.2017 09:39 Czytaj dalej

Spotkanie brokerskie Energia & Euratom

Szanowni Państwo, W dniu 24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in. tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Zarejestrowanych jest już 51 osób z 17 krajów europejskich. Rejestracja jest możliwa pod linkiem: https://www.b2match.eu/energycall2018/sign_up tylko do 13 października. Spotkanie dotyczyć będzie tematyki konkursów przewidzianych na 2018 rok: energetyki jądrowej (w tym: zarządzania odpadami promieniotwórczymi; ochrony radiologicznej ; wykorzystania infrastruktur badawczych do celów edukacyjnych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań…

14.09.2017 22:24 Czytaj dalej

Pilotaż Granty dla Seal of Excellence – wszystkie projekty dostaną dofinansowanie

W pilotażowym konkursie na granty dla Seal of Excellence w I Fazie Instrumentu MŚP ogłoszonym przez PARP zostało złożonych 20 wniosków  (SoE z KE otrzymało 27 projektów ) i wszystkie złożone projekty otrzymały dofinansowanie. PARP informuje, że do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż Granty dla Seal of Excellence zostało wybranych 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 200 000,00 zł,…

14.09.2017 22:15 Czytaj dalej

Raport Komisji Europejskiej wspiera MNiSW w pracach nad Konstytucją dla Nauki

Zwiększenie łączności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz uproszczenie systemu finansowania szkół wyższych i połączenie strumieni dotacji – to niektóre z rekomendacji zawartych w raporcie „Peer Review of Poland‘s Higher Education and Science System: Horizon 2020 Policy Support Facility”. Dokument zaprezentowali 13 września 2017 r. w Warszawie Robert-Jan Smits, dyrektor generalny Komisji Europejskiej odpowiedzialny za badania i innowacje oraz Georg Winckler, przewodniczący panelu ekspertów. Wiecej informacji: MNiSW

14.09.2017 22:13 Czytaj dalej

Raport ERC: 73% badań przyniosło przełom lub postęp w nauce

73% badań finansowanych z grantów ERC doprowadziło do przełomowych odkryć i postępów w nauce – stwierdza opublikowany we wrześniu br. raport Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W raporcie stwierdzono, że ERC osiąga swoje cele w zakresie finansowania projektów wysokiego ryzyka/wysokiego zysku oraz interdyscyplinarnych badań granicznych. Recenzenci wysokiego szczebla ocenili próbę losową obejmującą 155 projektów Starting i Advanced Grants. Okazało się, że znaczna większość generuje bardzo wysoką wartość naukową:…

14.09.2017 22:08 Czytaj dalej

Program COST – ostatnie miejsca na warsztaty i dzień informacyjny

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi zapraszają 26 września br. na Dzień Informacyjny Programu COST. COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej ) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.…

14.09.2017 22:02 Czytaj dalej

Dni informacyjne i spotkania brokerskie dotyczące konkursów na lata 2018-2020 w programie Horyzont 2020

  Data Tytuł Miejsce 19 września 2017 Business opportunities in the circular economy – konferencja i spotkanie brokerskie Oslo 3-4 października 2017 Industrial Innovation Info Days 2017 Bruksela 24 października 2017 Horizon 2020 Energy – Brokerage Event Bruksela 26-27 października 2017 Cities of the future 2017 – brokerage Bruksela 6-10 listopada 2017 Regional Brokerage Event – Sustainable…

14.09.2017 21:57 Czytaj dalej

ERC publikuje wyniki konkursu H2020 Starting Grants 2017

The European Research Council (ERC) has announced today the awarding of its Starting Grants to 406 early-career researchers throughout Europe. The funding, worth €605 million in total and up to €1.5 million per grant, will enable them to set up their own research teams and pursue ground-breaking ideas. The share of women amongst the new grantees is the…

14.09.2017 21:55 Czytaj dalej

HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.   Celem wspólnego konkursu HERITAGE…

8.09.2017 10:02 Czytaj dalej
Partnerzy
X