Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Europejska platforma dziedzictwa kulturowego udostępnia bezpłatnie laboratoria badawcze

Europejski projekt IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage ) ogłosił konkurs dla naukowców zainteresowanych dostępem do najwyższej klasy laboratoriów działających na rzecz badań nad dziedzictwem kulturowym. Konkurs obejmuje dostęp do pięciu laboratoriów działających pod wspólną nazwą MOLAB (Advanced mobile analytical instrumentations for in-situ non invasive measurements). Koszty podróży, pobytu i prowadzenia…

4.08.2015 10:01 Czytaj dalej

II konkurs Clean Sky 2

30 lipca otworzono II konkursu Clean Sky 2. Budżet konkursu wynosi 57 950 000 euro. Wnioski o dofinansowanie można składać do 18 listopada 2015 r. Clean Sky 2 jest największym europejskim programem lotniczym. Konkursy są realizowane na zasadach obowiązujących w programie Horyzont 2020. Uczestnictwo w nich pozwala nie tylko na otrzymanie dofinansowania, ale daje również szansę współpracy z…

4.08.2015 09:38 Czytaj dalej

Skomplikowane i proste” – konkurs dla młodych uczonych

„Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” – to tytuł konkursu dla pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia. Organizatorem XI Konkursu na artykuł popularnonaukowy jest redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”. Honorowy patronat objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostaną przyznane trzy nagrody i cztery równorzędne…

4.08.2015 09:30 Czytaj dalej

Bezpłatne konsultacje do Instrumentu MŚP – nowe terminy

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszają przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowujących wnioski projektowe w ramach Instrumentu MŚP w fazie I i II, na bezpłatne konsultacje w następujący obszarach: Obszary Konsultacje odbędą się w siedzibie KPK PB UE przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. Zainteresowane MŚP prosimy o kontakt i zgłoszenia na adres…

8.07.2015 07:50 Czytaj dalej

Uczelnie lepiej wykorzystają laboratoria i budynki

Dobra wiadomość dla uczelni, których budynki i laboratoria zostały sfinansowane w latach 2007-2013 ze środków europejskich. Będzie można wykorzystywać je do celów komercyjnych. To oznacza, że uczelnie będą mogły współpracować z firmami, samorządami i NGO’sami w dużo większym zakresie niż dotychczas. Od roku 2007 Polska zainwestowała ponad 30 miliardów złotych w uczelnianą i instytutową infrastrukturę…

8.07.2015 07:49 Czytaj dalej

Pierwszy polski pośrednik w Horyzoncie 2020

Horyzont 2020 znalazł się w ofercie polskiej instytucji finansowej. Pierwszym Narodowym Pośrednikiem Finansowym został Idea Bank SA. Pula środków, którymi dysponuje, to 85 mln zł. Przygotowania do podpisania umowy między bankiem a Komisją Europejską trwały od 2013 r. W tym czasie Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej organizował warsztaty i pomagał bankowi w złożeniu…

8.07.2015 07:48 Czytaj dalej

„HORYZONT 2020 – podstawowe zasady uczestnictwa i aspekty finansowe programu”

2 lipca 2015 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „HORYZONT 2020 –podstawowe zasady uczestnictwa i aspekty finansowe programu” Podczas spotkania zaprezentowane zostaną ogólne warunki uczestnictwa i realizacji projektów w programie Horyzont 2020. Przedstawimy umowy występujące w projektach, przekażemy podstawowe informacje dotyczące tworzenia budżetu i rozliczania projektów. Podpowiemy…

25.06.2015 12:00 Czytaj dalej

Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych

Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje seminarium pt.: „Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych”. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną możliwości dla recenzentów w programach:  Horyzont 2020,  Granty na Granty oraz programach NCBR (tbd), poznamy także doświadczenia ekspertów już oceniających wnioski. Do udziału zapraszamy dotychczasowych recenzentów, jak…

23.06.2015 12:52 Czytaj dalej

Zaproszenie do przeprowadzenie wykładu/prezentacji na temat społeczeństwa obywatelskiego w UE podczas spotkania w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.

Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładu w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Europa dla obywateli. Jego celem jest rozwój długotrwałej współpracy tematycznej między władzami lokalnymi i regionalnymi Unii Europejskiej oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Termin składani ofert upływa 24.06.2015. Więcej informacji na stronie https://bip.lodzkie.pl/aktywne-zapytania-ofertowe/item/3671-przeprowadzenie-wyk%C5%82adu-prezentacji-na-temat-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-obywatelskiego-w-ue-podczas-spotkania-kick-off-meeting-w-ramach-projektu-europejskie-regiony-na-rzecz-rozwoju-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-obywatelskiego

22.06.2015 13:02 Czytaj dalej

Eurostars 2 – nabór wniosków w ramach IV konkursu

Do 19 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Eurostars 2. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązane współpracy międzynarodowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.   Zgodnie z regulaminem konkursu…

18.06.2015 14:26 Czytaj dalej
Partnerzy