Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ogłasza nabór na KICs 2016 w obszarze Żywności oraz Produkcji

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT) ma na celu zwiększenie zdolności Europy do innowacji, która odgrywa coraz większą rolę w gospodarce opartej na wiedzy. Europa stoi przed poważnym wyzwaniem w zakresie innowacji, w których pomimo doskonałej bazy badawczej, dynamicznych firm i ogromnego potencjału intelektualnego, dobre pomysły są zbyt…

23.10.2015 12:54 Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkania brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event”

W dniach 25-26 listopada 2015 r. w Brukseli odbędzie się Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkania brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event” w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska oraz Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon (www.ncp-biohorizon.net). Dzień informacyjny, 25 listopada, będzie poświęcony konkursom zaplanowanym na…

23.10.2015 12:47 Czytaj dalej

EU Prize for Women Innovators- apply now! Deadline 20 October 2015

The European Commission runs the third edition of the EU Prize for Women Innovators to reward three women who have achieved outstanding innovations and brought them to market. The prize aims to raise awareness of the need for more female entrepreneurs and to inspire other women to follow in their footsteps.   The first prize…

9.10.2015 14:37 Czytaj dalej

Konferencja i seminarium: „Medycyna, Farmacja i Kosmetyki“ 5 i 6 października

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Łódzką Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową serdecznie zaprasza na Konferencję i Seminarium: „Medycyna, Farmacja i Kosmetyki“. Celem  głównym organizacji przedsięwzięcia jest efektywne wdrażanie zapisów Regionalnej Strategii Innowacji 2030  w środowisku gospodarczym regionu łódzkiego poprzez pobudzanie świadomości, zwiększania wiedzy, ułatwianie komunikacji oraz animowanie…

30.09.2015 09:39 Czytaj dalej

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO_2.2.2

Uniwersytet Łódzki działając w zgodzie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie…

22.09.2015 15:12 Czytaj dalej

Konferencja – nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową serdecznie zaprasza na Konferencję i Seminarium : KONFERENCJA: „Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody(w tym wzornictwo)” 14.09.2015 expo-łódź (Al. politechniki 4) Program wydarzenia: tutaj   SEMINARIUM „Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody(w tym wzornictwo)” 15.09.2015 expo-łódź (Al. politechniki 4) Program wydarzenia:…

14.09.2015 08:06 Czytaj dalej

Konkurs RPK Łódź na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego. Główna nagroda to pokrycie kosztów (do 4.000 zł) związanych  z udziałem w wydarzeniu międzynarodowym, związanym tematycznie z Programem Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Konkurs otwarty jest do dnia 23 września 2015r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem…

2.09.2015 12:15 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wspiera innowacyjne MŚP w programie H2020

Komisja Europejska opracowała pakiet środków do pobudzenia inwestycji w realną gospodarkę. Przyjęte uzgodnienia zakładają wzmocnienie od jesieni 2015 r. istniejących instrumentów udzielanych przez ​​Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Dotyczy to w szczególności opracowanego w ramach programu Horyzont 2020 instrumentu InnovFin SME Guarantee, który dzięki EFSI uzyska dodatkowe 750 milionów euro. Zdaniem komisarza ds. Badań, Nauki…

21.08.2015 08:26 Czytaj dalej

Instrument MŚP 2 faza: poszukiwani recenzenci

Komisja Europejska poszukuje recenzentów w obszarze bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony infrastruktury miejskiej (Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures). Temat obejmuje zagadnienia związane z:   zanieczyszczeniem wód   wykrywaniem materiałów wybuchowych   wykrywaniem związków chemicznych   bronią masowego rażenia (CBRN – E)   cyberbezpieczeństwem. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Agencji ds. Małych…

21.08.2015 08:25 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Inwestycyjny zaprasza do składania ofert ws. InnovFin SME Venture Capital

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odpowiedzialny za zarządzanie instrumentem InnovFin SME Venture Capital kieruje do pośredników finansowych, zaproszenie do składania ofert (Call for expression of interest). Ogłoszenie dostępne jest na stronie EFI. W ramach instrumentu InnovFin SME VC, EFI zainwestuje w fundusze venture capital i fundusze aniołów biznesu, które wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju.…

21.08.2015 08:22 Czytaj dalej
Partnerzy