Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

EU Prize for Women Innovators- apply now! Deadline 20 October 2015

The European Commission runs the third edition of the EU Prize for Women Innovators to reward three women who have achieved outstanding innovations and brought them to market. The prize aims to raise awareness of the need for more female entrepreneurs and to inspire other women to follow in their footsteps.   The first prize…

9.10.2015 14:37 Czytaj dalej

Konferencja i seminarium: „Medycyna, Farmacja i Kosmetyki“ 5 i 6 października

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Łódzką Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową serdecznie zaprasza na Konferencję i Seminarium: „Medycyna, Farmacja i Kosmetyki“. Celem  głównym organizacji przedsięwzięcia jest efektywne wdrażanie zapisów Regionalnej Strategii Innowacji 2030  w środowisku gospodarczym regionu łódzkiego poprzez pobudzanie świadomości, zwiększania wiedzy, ułatwianie komunikacji oraz animowanie…

30.09.2015 09:39 Czytaj dalej

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO_2.2.2

Uniwersytet Łódzki działając w zgodzie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie…

22.09.2015 15:12 Czytaj dalej

Konferencja – nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową serdecznie zaprasza na Konferencję i Seminarium : KONFERENCJA: „Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody(w tym wzornictwo)” 14.09.2015 expo-łódź (Al. politechniki 4) Program wydarzenia: tutaj   SEMINARIUM „Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody(w tym wzornictwo)” 15.09.2015 expo-łódź (Al. politechniki 4) Program wydarzenia:…

14.09.2015 08:06 Czytaj dalej

Konkurs RPK Łódź na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego. Główna nagroda to pokrycie kosztów (do 4.000 zł) związanych  z udziałem w wydarzeniu międzynarodowym, związanym tematycznie z Programem Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Konkurs otwarty jest do dnia 23 września 2015r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem…

2.09.2015 12:15 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wspiera innowacyjne MŚP w programie H2020

Komisja Europejska opracowała pakiet środków do pobudzenia inwestycji w realną gospodarkę. Przyjęte uzgodnienia zakładają wzmocnienie od jesieni 2015 r. istniejących instrumentów udzielanych przez ​​Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Dotyczy to w szczególności opracowanego w ramach programu Horyzont 2020 instrumentu InnovFin SME Guarantee, który dzięki EFSI uzyska dodatkowe 750 milionów euro. Zdaniem komisarza ds. Badań, Nauki…

21.08.2015 08:26 Czytaj dalej

Instrument MŚP 2 faza: poszukiwani recenzenci

Komisja Europejska poszukuje recenzentów w obszarze bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony infrastruktury miejskiej (Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures). Temat obejmuje zagadnienia związane z:   zanieczyszczeniem wód   wykrywaniem materiałów wybuchowych   wykrywaniem związków chemicznych   bronią masowego rażenia (CBRN – E)   cyberbezpieczeństwem. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Agencji ds. Małych…

21.08.2015 08:25 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Inwestycyjny zaprasza do składania ofert ws. InnovFin SME Venture Capital

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odpowiedzialny za zarządzanie instrumentem InnovFin SME Venture Capital kieruje do pośredników finansowych, zaproszenie do składania ofert (Call for expression of interest). Ogłoszenie dostępne jest na stronie EFI. W ramach instrumentu InnovFin SME VC, EFI zainwestuje w fundusze venture capital i fundusze aniołów biznesu, które wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju.…

21.08.2015 08:22 Czytaj dalej

Zostań ekspertem w programie „Granty na Granty”

Zachęcamy do rejestrowania się w portalu recenzentów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Program „Granty na Granty” wspiera jednostki naukowe, które chcą realizować europejski projekt badawczy. Więcej informacji: kliknij      

21.08.2015 08:15 Czytaj dalej

Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB)

Szanowni Państwo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs do realizacji projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Projekt, zgodnie z PO IR, ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i…

21.08.2015 08:10 Czytaj dalej
Partnerzy