Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wspiera innowacyjne MŚP w programie H2020

Komisja Europejska opracowała pakiet środków do pobudzenia inwestycji w realną gospodarkę. Przyjęte uzgodnienia zakładają wzmocnienie od jesieni 2015 r. istniejących instrumentów udzielanych przez ​​Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Dotyczy to w szczególności opracowanego w ramach programu Horyzont 2020 instrumentu InnovFin SME Guarantee, który dzięki EFSI uzyska dodatkowe 750 milionów euro. Zdaniem komisarza ds. Badań, Nauki…

21.08.2015 08:26 Czytaj dalej

Instrument MŚP 2 faza: poszukiwani recenzenci

Komisja Europejska poszukuje recenzentów w obszarze bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony infrastruktury miejskiej (Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures). Temat obejmuje zagadnienia związane z:   zanieczyszczeniem wód   wykrywaniem materiałów wybuchowych   wykrywaniem związków chemicznych   bronią masowego rażenia (CBRN – E)   cyberbezpieczeństwem. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Agencji ds. Małych…

21.08.2015 08:25 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Inwestycyjny zaprasza do składania ofert ws. InnovFin SME Venture Capital

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odpowiedzialny za zarządzanie instrumentem InnovFin SME Venture Capital kieruje do pośredników finansowych, zaproszenie do składania ofert (Call for expression of interest). Ogłoszenie dostępne jest na stronie EFI. W ramach instrumentu InnovFin SME VC, EFI zainwestuje w fundusze venture capital i fundusze aniołów biznesu, które wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju.…

21.08.2015 08:22 Czytaj dalej

Zostań ekspertem w programie „Granty na Granty”

Zachęcamy do rejestrowania się w portalu recenzentów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Program „Granty na Granty” wspiera jednostki naukowe, które chcą realizować europejski projekt badawczy. Więcej informacji: kliknij      

21.08.2015 08:15 Czytaj dalej

Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB)

Szanowni Państwo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs do realizacji projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Projekt, zgodnie z PO IR, ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i…

21.08.2015 08:10 Czytaj dalej

Łódzka firma w gronie Laureatów konkursu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020

Łódzka firma NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. została wybrana w czerwcowym naborze do Instrumentu MŚP (Faza 1). Projekt firmy otrzyma ryczałt w wysokości  50 000 euro na sfinansowanie studiów wykonalności. Komisja Europejska otrzymała w ostatnim naborze 2029 wniosków projektowych z czego  128 projektów otrzymało dofinansowanie. Wśród beneficjentów najliczniejszą grupę stanowią firmy włoskie (35 beneficjentów), następnie…

17.08.2015 12:16 Czytaj dalej

Instytut Fizyki PAN otrzymał europejskie logo HR

Instytut Fizyki PAN jest szóstą instytucją z Polski odznaczoną przez Komisję Europejską. Gratulujemy! Logo HR Excellence in Research otrzymują europejskie instytucje zatrudniające naukowców, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. IF PAN opublikował na swojej stronie Strategię i Plan działania podjęte w celu realizacji zapisów tych europejskich dokumentów. Więcej…

17.08.2015 12:07 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Inwestycyjny zaprasza do składania ofert ws. InnovFin SME Venture Capital

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odpowiedzialny za zarządzanie instrumentem InnovFin SME Venture Capital kieruje do pośredników finansowych, zaproszenie do składania ofert (Call for expression of interest). Ogłoszenie dostępne jest na stronie EFI. W ramach instrumentu InnovFin SME VC, EFI zainwestuje w fundusze venture capital i fundusze aniołów biznesu, które wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju.…

17.08.2015 12:06 Czytaj dalej

„Europa tour” – warsztaty w ramach projektu BILAT USA 2.0

W ramach projektu BILAT USA 2.0 w trzech europejskich miastach: Warszawie, Rzymie i Lizbonie, zostaną zorganizowane warsztaty na temat możliwości skorzystania z amerykańskich programów finansowania badań. Warsztaty adresowane są do naukowców, kierowników projektów i administracji. Pierwszy warsztat odbędzie się 5 października w Warszawie, drugi w Rzymie 7 października i ostatni w Lizbonie 9 października. Główne…

17.08.2015 12:05 Czytaj dalej

Stupednia COFUND w Norwegii w dziedzinie HEALTH

Scientia Fellows MCA cofunded fellowship scheme now has an open call for post-doctoral fellowships in Health sciences. Deadline 20. September. http://academicpositions.eu/ad/university-of-oslo/2015/38-postdoctoral-fellowships-health-sciences/59149/  Feel free to inform relevant institutions or persons.    

17.08.2015 12:04 Czytaj dalej
Partnerzy