Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Kurs „Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI)”

Zamówienia publiczne na innowacje rozwiązania – nowy kurs e-learningowy Zamówienia publiczne są ważnym narzędziem polityki społecznej UE. 14% unijnego produktu krajowego brutto (PKB) jest przeznaczana na zakup produktów i usług przez władze różnego szczebla. Należy dodać, że jedną z kluczowych cech gospodarki UE jest również pobudzanie innowacji przez władze publiczne w celu przyspieszenia ich rozwoju…

20.09.2016 09:29 Czytaj dalej

International Brokerage Event: „Cities of the Future”

W ramach implementacji projektu „Turkey in Horizon 2020″, wspólnie z The Scientific and Technological Council of Turkey (TUBITAK) organizowany jest 30 września 2016 w Istanbule International Brokerage Event: „Cities of the Future”. Uczestnicy z krajów UE mogą uzyskać dofinansowanie z projektu na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Więcej informacji i rejestracja uczestników znajduje się na…

11.08.2016 14:50 Czytaj dalej

Horyzont 2020 nowe wersje wzorów umów grantowych (MGA)

W dniu 20 lipca 2016 roku zostały opublikowane zmienione wersje wzorów umów grantowych (MGA). Główne zmiany w ogólnej modelowej wersji umowy dotyczą m.in. następujących aspektów finansowych: – obliczania kosztów osobowych – do tej pory, obliczanie stawki godzinowej musiało być oparte na danych dotyczących kosztów wynagrodzeń za ostatni zamknięty rok obrotowy – w aktualnej wersji art.…

26.07.2016 12:11 Czytaj dalej

Nabór na pracowników kontraktowych dla naukowców w JRC

Celem  naboru jest utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których mogą być rekrutowani pracownicy kontraktowi,  aby  zapewnić  dodatkowe  zasoby  w  zakresie  badań naukowych w Komisji, a w szczególności we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC). Link do strony https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers, po prawej stronie znajdują się zasady aplikowania (dostępne też w jęz. polskim). Poszukiwani są naukowcy specjalizujący się w następujących…

26.07.2016 11:06 Czytaj dalej

Europejskie logo HR – terminy nadsyłania dokumentów

Już 27 polskich instytucji ma prawo posługiwać się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. Wszystkim zainteresowanym tym wyróżnieniem przypominamy, że w tym roku dokumenty można składać jeszcze dwukrotnie: 1 – 15 września 2016 1 – 15 listopada 2016. Ocena nadesłanych dokumentów zostanie przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy po każdym z tych terminów. Przyznawanie loga…

20.07.2016 10:43 Czytaj dalej

Nowe zasady ubiegania się o europejskie logo „HR Excellence in Research”

Od stycznia 2017 r. Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research. Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne…

20.07.2016 10:43 Czytaj dalej

XII edycja konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”

Ruszyła XII edycja konkursu na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” organizowanego przez miesięcznik Forum Akademickie. Redakcja miesięcznika czeka na zgłoszenia do 9 września br. (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Przesłane artykuły powinny…

20.07.2016 10:42 Czytaj dalej

Dzień informacyjny w obszarze inicjatyw PPP

Kolejny raz Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny w obszarze inicjatyw Partnerstw Publiczno-Prywatnych PPP. Spotkanie odbędzie się w Brukseli 14 października 2016 r. Komisja Europejska przybliży strategie oraz założenia i tematykę nowych konkursów z obszarów: Factories of the Future (Fabryki przyszłości), Energy-Efficient Buldings (Budynki efektywne energetycznie), Sustainable Process Industry (Zrównoważone procesy przemysłowe) Green Vehicles (Zielone pojazdy).…

20.07.2016 10:40 Czytaj dalej

ICT Proposers’ Day 2016 – dofinansowanie wyjazdu

Komisja Europejska pokryje koszty transportu 11 osobom z Polski, które chciałyby uczestniczyć w ICT Proposers’ Day 2016. Największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICT- ICT Proposers‚ Day 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września, w Bratysławie. Spotkanie organizuje Komisja Europejska we współpracy z sieciami NCP i EEN. Podczas niego zostaną omówione tematy nadchodzących konkursów związanych z…

20.07.2016 10:40 Czytaj dalej

Polsko-rumuńska współpraca w zakresie technologii kosmicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Obrony Narodowej zorganizują dwustronne polsko-rumuńskie seminarium, poświęcone możliwościom współpracy w zakresie programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w pierwszej połowie października br. Zainteresowanych spotkaniami bilateralnymi z instytucjami rumuńskimi z sektora kosmicznego, bardzo prosimy o przygotowanie materiału informacyjnego o swojej…

20.07.2016 10:39 Czytaj dalej
Partnerzy