Aktualności

Raport grupy doradczej Zdrowie H2020

20 sie 2014 r.

Grupa doradcza Zdrowie H2020 (Horizon 2020 Advisory group for Health, demographic change and wellbeing) opublikowała raport zawierający potencjalne obszary strategiczne dla konkursów w latach 2016-2017. Zalecenia grupy doradczej stanowić będą podstawę do dalszej dyskusji nad kolejnym Programem Pracy 2016-2-17 w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.   Raport dostępny jest tutaj: http://goo.gl/T27qh6   Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?p=17307

Konferencja FNP i European Foundation Centre na temat doskonałości w nauce

18 sie 2014 r.

Więcej

NCBiR przedstawia szczegóły konkursu Biostrateg

18 sie 2014 r.

Więcej

Technologie eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego – warsztaty szkoleniowo-stażowe

13 sie 2014 r.

Więcej

Nabór ekspertów gospodarczych uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania

13 sie 2014 r.

Więcej

ETNA Plus Academy – szkolenie dla koordynatorów i uczestników projektów w obszarze transportu

13 sie 2014 r.

Więcej

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

13 sie 2014 r.

Więcej

Food security, agriculture…Katalog ofert do współpracy

11 sie 2014 r.

Więcej

Wyniki konsultacji społecznych dot. wyzwania „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”

11 sie 2014 r.

Więcej

WoN: Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

4 sie 2014 r.

Więcej