Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Spotkanie Brokerskie: Security – European Brokerage Event: Fight against Crime and Terrorism

Miejsce / Place: Ministère de la Recherche sala: Kategorie tematyczne / Thematic categories: Bezpieczne społeczeństwa Horyzont 2020 Polecane wydarzenia W ramach projektu SEREN4 – The Security Research NCP Network przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji oraz Komisji Europejskiej organizowana jest seria spotkań brokerskich dla użytkowników końcowych związana z obszarem Bezpieczne społeczeństwa. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się już 2…

19.09.2018 11:29 Czytaj dalej

Ostatni nabór do konkursu w ramach MSCA IF pobił wszelkie rekordy

9830 wniosków napłynęło w tegorocznym konkursie MSCA o stypendia indywidualne od naukowców z całego świata. Tegoroczny konkurs jest pod tym względem rekordowy. Całkowity budżet konkursu wynosi 273 miliony euro, co pozwoli zaoferować stypendia po ok. 200 tys. euro 1400 naukowcom. Komisja Europejska ogłosiła 14 września br. wyniki konkursu Marii Skłodowskiej-Curie na granty indywidualne dla naukowców – MSCA Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-2018). W tegorocznym naborze napłynęło…

19.09.2018 11:27 Czytaj dalej

Minister Nauki prosi o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej. Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca…

19.09.2018 11:26 Czytaj dalej

Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie w 2019 r. inicjatywy pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC)

Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie w 2019 r. inicjatywy pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Wniosek o rozszerzenie pilota EIC złożyła w lipcu br. Rada Europejska. Poszerzony program będzie opierać się na pilotażowej strukturze EIC budowanej dla programu Horyzont Europa. Pilot zostanie wdrożony przy użyciu budżetu 2019-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Dalsze szczegóły dotyczące pilota zostaną opublikowane w ostatnim kwartale 2018 roku. Pierwsza…

19.09.2018 11:25 Czytaj dalej

Szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zaprasza do udziału w szkoleniu dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”, które odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2018r. w Brukseli. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem projektami europejskimi przede wszystkim w ramach Horyzontu 2020. Tematyka szkolenia koncentruje się zarówno wokół najważniejszych…

16.09.2018 19:55 Czytaj dalej

Orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii w 2018r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił 12 września w  Parlamencie Europejskim Orędzie o stanie Unii Europejskiej. Przedstawił w nim swoje priorytety na nadchodzący rok oraz wymienił trzy główne cele do osiągnięcia do czasu szczytu w Sybinie 9 maja 2019r.: ratyfikację umowy handlowej między Unią Europejską i Japonią, polityczną zgodę na temat kształtu przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych – czyli budżetu UE po roku 2020, a także wzmocnienie siły…

16.09.2018 19:33 Czytaj dalej

Otwarty konkurs: Second call for proposals at SOLARIS is now open

To submit proposals, interested scientists should first register with the Digital User Office. This can be done at https://www.solaris-duo.edu.pl/ SOLARIS – login page www.solaris-duo.edu.pl

14.09.2018 10:12 Czytaj dalej

Październikowe obchody 10-lecia IMI w Brukseli

W ramach obchodów 10-lecia IMI odbędą się w tym roku dwie konferencje w Brukseli. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. IMI Scientific Symposium 22-23 października 2018 r. Rejestracja jest już otwarta. Przez 10 lat programu Inicjatywa Leków Innowacyjnych w ramach 100 projektów podjęto prace, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych leków i przekształcić badania medyczne. W czasie sympozjum młodzi naukowcy przedstawią 25 prezentacji, 80…

14.09.2018 10:11 Czytaj dalej

Komisja Europejska opublikowała Program Pracy dla ERC

7 września 2018 r. został opublikowany Program Pracy na 2019 r. dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Konkurs na granty dla początkujących badaczy (Starting Grants) oraz granty synergii (Synergy Grants) oficjalnie zostanie ogłoszony 10 września 2018 r., natomiast w chwili obecnej w Participant Portal można znaleźć informacje o konkursach oraz dokumenty dla wnioskodawców. Starting Grant Synergy Grant

14.09.2018 10:10 Czytaj dalej

„EIT Awareness Day” 25 września 2018. Węgry

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Europejski Instytut Technologii (EIT) w Budapeszcie organizują EIT Awareness Day w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Sala Pod Kopułą) Podczas konferencji dowiecie się Państwo o bieżącej działalności EIT w Polsce i w Europie. Poznacie również możliwości współpracy pomiędzy podmiotami zarówno z Polski jak i Europy w obszarze badań, biznesu i edukacji. Zapraszamy wszystkich…

6.09.2018 09:08 Czytaj dalej
Partnerzy
X