Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

Ostatnie miejsca na spotkanie w ramach „Communication Campaign”

Szanowni Państwo, Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów Komisji Europejskiej: ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW – HORYZONT 2020 w ramach „Communication Campaign”, organizowanej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to drugie szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miało miejsce 13 października 2015r. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne…

20.11.2017 12:04 Czytaj dalej

Programy pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020

Szanowni Państwo, Opublikowano nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań,…

20.11.2017 10:51 Czytaj dalej

Nowy konkurs CHIST-ERA w obszarze ICT

Sieć CHIST-ERA otworzyła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących zakresów tematycznych: Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR) Big data and process modelling for smart industry (BDSI) Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria (tylko w obrębie…

20.11.2017 10:24 Czytaj dalej

Webinarium „Legal and financial aspects of Horizon 2020”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na jutrzejsze otwarte webinarium „Legal and financial aspects of Horizon 2020”: 17 Listopada 2017 o godzinie 10:00 Prawne i finansowe aspekty aplikowania w programie Horyzont 2020 https://blacksea-horizon.eu/object/event/1030  

16.11.2017 15:02 Czytaj dalej

EDHEC Business School – PhD in Finance

EDHEC Business School oferuje obecnie wyjątkowy program doktorancki w dziedzinie finansów adresowany do ekspertów i praktyków zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy oraz wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie stosowanych praktyk w bankowości inwestycyjnej, zarządzaniu majątkiem i innych kluczowych obszarach działalności finansowej. Czerpiąc z doświadczenia i wiedzy kadr wywodzących się z wiodących uczelni, a także ciesząc się światową rangą działalności naukowo-badawczej centrów doskonałości EDHEC Business School, Studia Doktoranckie w zakresie…

9.11.2017 16:42 Czytaj dalej

Rozwój kariery naukowców – Wasza opinia jest dla nas ważna!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Obecnie trwają konsultacje nowych założeń i ich uszczegółowianie. Ważne zmiany obejmują  młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą między innymi  struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach „Projektu NAUKOWIEC” przygotowano ankietę, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów…

8.11.2017 09:21 Czytaj dalej

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2017

W dniach 20-21 listopada w Łodzi odbędzie się Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, którego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Podczas Kongresu zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społecznościami działającymi w duchu zrównoważonego rozwoju, dlatego też hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Uczestnicy Kongresu zapoznają się i przedyskutują powiązania między istniejącymi europejskimi i narodowymi instrumentami, służącymi rozwojowi…

7.11.2017 14:34 Czytaj dalej

Uzupełniające wyjaśnienia do nowych zasad wynagradzania w H2020

W odpowiedzi na dodatkowe pytania i wątpliwości zgłoszone przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE do listu Komisji Europejskiej z lipca br. zawierającego wyjaśnienia  odnoszące się do  możliwości praktycznej implementacji nowych zasad wynagradzania w projektach Horyzontu 2020 w Polsce, KE przesłała 22 września uzupełniające wyjaśnienia na ten temat: Letter_EC_Additional Odnoszą się one do zasad dotyczących liczenia stawki referencyjnej w projektach krajowych oraz do sposobu i szczegółowości  regulacji  wymaganych  przy…

30.10.2017 12:45 Czytaj dalej

Granty na pobyt naukowców z USA w ramach stypendiów Fulbrighta – podniesienie doskonałości naukowej jednostki

Szanowni Państwo, Trwa nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak nauki: biologiczne, chemiczne, humanistyczne, matematyczne, medyczne, polityczne, prawne, przyrodnicze, rolnicze, społeczne, ścisłe i techniczne. Kto może ubiegać się o Specjalistę? Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce. Stypendia…

26.10.2017 15:14 Czytaj dalej

Wzór umowy grantowej – nowa wersja (5.0)

Komisja Europejska opublikowała najnowsze wersje umów grantowych, gdzie nowością jest wprowadzenie wzoru umowy o grant finansowany ryczałtowo – program pilotażowy dotyczący finansowania ryczałtowego dla projektów zostanie uruchomiony w programie prac na lata 2018-2020. h2020-lump-sum-factsheet-2018-2020 Główną różnicę w modelowej umowie grantowej dotyczącej finansowania ryczałtowego, w porównaniu z ogólnym modelem umowy o grant, stanowią zapisy dot. kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jedną z ważnych zmian wprowadzonych do umowy…

26.10.2017 09:14 Czytaj dalej
Partnerzy
X