Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

RPK Łódź bezpłatne szkolenie: 28.05.2018 „Elementy udanej kariery naukowej”

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie pt.: „Elementy udanej kariery naukowej” Dyskusja będzie się obracać wokół tematu budowania własnej pozycji w nauce od wczesnych etapów kariery. Na co zwrócić uwagę już na studiach? Jak ważne są oceny i co jeszcze można zrobić? Jak można dostać się na doktorat ze stypendium? Jak wybrać…

22.05.2018 16:03 Czytaj dalej

Bezpłatne Warsztaty RPK Łódź 29.05.2018 „Więcej niż slajdy – efekty(o)wne prezentacje naukowe”

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne warsztaty pt.: „Więcej niż slajdy – efekty(o)wne prezentacje naukowe”. Ilu ciekawych, wciągających, inspirujących prezentacji wysłuchałeś ostatnio na konferencjach, seminariach i konwersatoriach? Jak pisze prowadzący szkolenie: moje osobiste statystyki (obejmujące głównie fizykę, inżynierię i nauki o życiu) wskazują na około 10-20%. Reszta jest często trudna do zniesienia przez 20,…

22.05.2018 15:57 Czytaj dalej

H2020 Guidance – Social media guide for EU funded R&I projects

Komisja Europejska przygotowała przewodnik dotyczący wykorzystania mediów społecznościowych w projektach programu ramowego Horyzont 2020. Przewodnik wskazuje, jak wykorzystywać media społecznościowe w działaniach związanych z upowszechnianiem i komunikacją projektów. Przewodnik jest dostępny w Participant portal w zakładce on-line Manual: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf  

17.05.2018 20:49 Czytaj dalej

Warsztaty ERC współorganizowane przez PAN i University of Cambridge – 14 i 15 czerwca 2018, Warszawa

Szanowni Państwo, Polska Akademia Nauk i University of Cambridge organizują 14-15 czerwca br. warsztaty przygotowujące reprezentantów nauk o życiu, ścisłych i inżynieryjnych do aplikowania o granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Spotkanie jest dedykowane w szczególności naukowcom planujących składanie wniosku o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie aplikowania o grant będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Pierwszego dnia spotkania (14 czerwca) odbędzie się konferencja poświęcona grantom ERC z udziałem…

17.05.2018 20:39 Czytaj dalej

Warsztaty RPK Łódź 25.05.2018r. „Rozmowy biznesowe dla naukowców. Jak komunikować się krótko i zwięźle”

Szanowni Państwo,  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne warsztaty pt.: „Rozmowy biznesowe dla naukowców. Jak komunikować się krótko i zwięźle” Mówić i pisać krótko i zwięźle to umiejętność, którą trzeba opanować w czasach Internetu, Facebooka i smartfonów Jak komunikować na spotkaniach branżowych i w trakcie rozmów biznesowych? Jak napisać artykuł prasowy zrozumiały i atrakcyjny dla czytelnika? Jak napisać…

17.05.2018 20:28 Czytaj dalej

Warsztaty RPK Łódź 23.05.2018r. „Pisanie artykułów naukowych”

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne warsztaty pt.: „Pisanie artykułów naukowych – czyli krok do excellence w Horyzoncie 2020” Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem…

17.05.2018 20:08 Czytaj dalej

Webinarium: Dlaczego warto uczestniczyć w Akcji COST i jak to zrobić?

Webinarium: Dlaczego warto uczestniczyć w Akcji COST i jak to zrobić? przeprowadzone we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE 28 maja 2018, godz. 18.00-20.00 https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-na-szkolenia/icalrepeat.detail/2018/05/28/164/-/webinarium-dlaczego-warto-uczestniczyc-w-akcji-cost-i-jak-to-zrobic  COST to Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology). Jest to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Akcje COST…

17.05.2018 19:30 Czytaj dalej

Propozycja KE dotycząca kolejnych wieloletnich ram finansowych (Multiannual Financial Framework MFF) na okres 2021-2027

14 lutego 2018r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027 określający cele i sposoby finansowania nowego budżetu Unii. Poniżej znajduje się opublikowane przez Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej zestawienie zasadniczych kwestii zawartych w Komunikacie KE : MFF_2021-2027 W odniesieniu do nadchodzącego kolejnego programu ramowego HORIZON Europe, Komisja przedstawia budżet w wysokości 97,9 mld euro. Więcej informacji w informacji prasowej…

11.05.2018 15:16 Czytaj dalej

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) poszukuje ekspertów do oceny wniosków w ramach H2020

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) poszukuje niezależnych ekspertów do oceny wniosków w ramach  programu „Horyzont 2020”. Zaprasza naukowców, ale też osoby reprezentujące sferę biznesową, w tym szczególnie kobiety do zgłaszania się do oceny wniosków i programów, monitorowania projektów i opracowywania polityk. Potencjalni eksperci mogą w każdej chwili zarejestrować się w bazie na portalu uczestnika. Krótki film ilustrujący pracę i osobiste korzyści dla ekspertów monitorujących i oceniających można obejrzeć…

7.05.2018 11:27 Czytaj dalej

EIT prowadzi nabór kandydatów do Rady Zarządzającej

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ogłosił nabór na nowych członków Rady Zarządzającej. Rada Zarządzająca EIT to niezależne i autonomiczne w podejmowaniu decyzji ciało odpowiedzialne za określenie działań EIT, ich ewaluację i ocenę. Zarząd składa się z 12 członków mianowanych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji członków z doświadczeniem w biznesie, szkolnictwie wyższym i badaniach. Proces selekcji nowych członków Rady Zarządzającej EIT rozpoczyna się od zaproszenia do wyrażenia zainteresowania,…

22.04.2018 21:27 Czytaj dalej
Partnerzy
X