Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności

ERC poszukuje tzw. Seconded National Experts

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council Executive Agency – ERCEA) poszukuje tzw. Seconded National Experts z następujących dziedzin: Neuroscience Ecology and/or evolutionary biology Human geography and/or environmental social sciences Demography and/or linguistics Condensed matter physics Computer Science and informatics Management and analysis of scientific evaluation and peer review processes Nabór ekspertów trwa do 6 sierpnia…

17.07.2018 21:35 Czytaj dalej

Konkurs na nowego przewodniczącego ERC

Komisja Europejska rozpoczęła proces poszukiwań nowego przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Obecny przewodniczący, prof. Jean-Pierre Bourguignon, zakończy swoją kadencję 31 grudnia 2019r. Przewodniczący ERC stoi na czele Rady Naukowej ERC, zapewnia jej współpracę z Agencją Wykonawczą oraz reprezentuje ERC na zewnątrz. Kandydat na przewodniczącego ERC to wysoki rangą i ceniony na całym świecie naukowiec, lider innowacyjnych badań, łączący wiedzę…

17.07.2018 21:22 Czytaj dalej

Komentarze do modelowej umowy grantowej – Annotated Model Grant Agreement 5.0

Komisja Europejska opublikowała nową wersję komentarzy do modelowej umowy grantowej  – Annotated Model Grant Agreement 5.0 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf Wszystkie zmiany w nowej wersji wymienione są w tabeli na początku dokumentu. Na szczególną uwagę zasługują wyjaśnienia dotyczące umów o finansowanie oparte na stawkach ryczałtowych (lump sum-based grants) oraz nowe wyjaśnienia i przykłady dotyczące kosztów personelu (art. 6 ust. 2).

8.07.2018 21:38 Czytaj dalej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej synergii pomiędzy H2020 i funduszami strukturalnymi

W ramach działań jednej z akcji COST COST TN1302 BESTPRAC – The Voice of Research Administrators: Building a network of excellence (www.bestprac.eu) została opracowana krótka ankieta dotycząca synergii między ESIF i H2020. Zachęcamy do jej wypełnienia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZkO_VQiUpZ5m81xDB5yv6hjW3XRCzn6yeBljKEQcAFXMVrg/viewform?usp=sf_link

26.06.2018 15:18 Czytaj dalej

Bezpłatne warsztaty: Komunikacja i zasady współpracy w międzynarodowym środowisku naukowym

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zaprasza na bezpłatne warsztaty: Komunikacja i zasady współpracy w międzynarodowym środowisku naukowym Celem warsztatu jest trening umiejętności umożliwiających efektywną komunikację z osobami odmiennymi kulturowo w środowisku akademickim (praca w międzynarodowym zespole badawczym; realizacja projektu, który zakłada wyjazd do kraju znacznie różniącego się kulturowo; kontakty ze studentami zagranicznymi, itp.). Uczestnicy będą…

25.06.2018 15:24 Czytaj dalej

Nabór Uniwersytetu Karlstad na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych

Wydział Geografii, Mediów i Komunikacji Uniwersytetu Karlstad w Szwecji ogłosił nabór na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko powiązane jest z Akademią Inteligentnej Specjalizacji na Uniwersytecie Karlstad (https://www.kau.se/en/external-relations/external-relations-university/good-examples/academy-smart-specialisation), w zakresie biogospodarki leśnej. Zatrudniona osoba będzie pracowała w Centrum Studiów Regionalnych CRS (https://www.kau.se/en/centre-regional-studies). CRS to interdyscyplinarne centrum badawcze skoncentrowane na regionalnych procesach przemian społecznych. Oferowane stanowisko jest bezpośrednio związane z trwającymi…

20.06.2018 20:54 Czytaj dalej

Nowy konkurs BiodivERsA: „Effects of biodiversity status and changes on animal, human and plant health”

BiodivERsA – sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodności planuje uruchomienie nowego konkursu pn. „Effects of biodiversity status and changes on animal, human and plant health”. Narodowe Centrum Nauki będzie pełnić rolę sekretariatu tego konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w październiku 2018r. Informacje o planowym konkursie pojawią się…

15.06.2018 10:04 Czytaj dalej

Kolejny program ramowy w zakresie badań i innowacji „Horyzont Europa”

W dniu 7 czerwca 2018r. Komisja Europejska opublikowała dokumenty dotyczące programu „Horyzont Europa”, kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027): FP9-Proposal-Regulation FP9-Specific-Programme Program „Horyzont Europa” będzie oparty na trzech filarach: Open Science Global Challenges and Industrial Competiveness Open Innovation Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_en.pdf https://www.kpk.gov.pl/?p=43794

11.06.2018 09:33 Czytaj dalej

Warsztaty RPK: Instrumentarium naukowca – wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania tekstów, wyszukiwania źródeł oraz udostępniania publikacji w Internecie

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne warsztaty pt.: „Instrumentarium naukowca – wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania tekstów, wyszukiwania źródeł oraz udostępniania publikacji w Internecie – czyli narzędzia do networkingu w Horyzont 2020” Szkolenie ma na celu: – Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe. – Zwrócenie uwagi na praktyczną…

29.05.2018 15:39 Czytaj dalej

Szkolenie RPK: „Raportowanie i audyt w projektach programu ramowego HORYZONT 2020”

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na szkolenie: „Raportowanie i audyt w projektach programu ramowego HORYZONT 2020” które odbędzie się 5 czerwca w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spotkanie poprowadzi zespół RPK Łódź: Joanna Korczyńska i Ewelina Wronka Rejestracja:  osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa instytucji, kontakt) do dnia 4 czerwca 2018r. na adres: joanna.korczynska@uni.lodz.pl Kontakt: joanna.korczynska@uni.lodz.pl ,…

28.05.2018 14:31 Czytaj dalej
Partnerzy
X