Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020

Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020

31.07.2018 12:49

Komisja Europejska opublikowała nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020.

Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20

W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Priorytety na lata 2018-2020:

-wspieranie przełomowych innowacji tworzących rynek (zadanie Europejskiej Rady ds. Innowacji),

-wprowadzenie ograniczonej liczby priorytetów tematycznych (Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość; Gospodarka o obiegu zamkniętym; Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług; Unia bezpieczeństwa; Migracja),

-kontynuacja wpierania badań podstawowych poprzez akcje Marie Skłodowskiej-Curie oraz ERC,

-pogłębianie współpracy międzynarodowej poprzez projekty przewodnie,

-upowszechnianie doskonałości,

-dalsze uproszczenie zasad (pilotażowe wprowadzenie ryczałtowego finansowania projektów),

-otwarta nauka (europejska chmura dla otwartej nauki).

Równocześnie z programem prac Horyzont 2020 na lata 2018–2020 przyjęto program prac Euratomu na 2018r.

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X