Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nabór Uniwersytetu Karlstad na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych

Nabór Uniwersytetu Karlstad na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych

20.06.2018 20:54

Wydział Geografii, Mediów i Komunikacji Uniwersytetu Karlstad w Szwecji ogłosił nabór na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stanowisko powiązane jest z Akademią Inteligentnej Specjalizacji na Uniwersytecie Karlstad (https://www.kau.se/en/external-relations/external-relations-university/good-examples/academy-smart-specialisation), w zakresie biogospodarki leśnej. Zatrudniona osoba będzie pracowała w Centrum Studiów Regionalnych CRS (https://www.kau.se/en/centre-regional-studies). CRS to interdyscyplinarne centrum badawcze skoncentrowane na regionalnych procesach przemian społecznych. Oferowane stanowisko jest bezpośrednio związane z trwającymi oraz zakończonymi już projektami w CRS w zakresie biogospodarki leśnej, takimi jak: Transition to sustainable forest bioeconomy, projekt sieci BioWiseTrans, oraz projekt Interreg Innovation for green transition in the forest (InGO-Skog). Więcej informacji na temat tych projektów znajduje się pod linkiem: https://www.kau.se/en/crs/research/current-projects

Obowiązki:
Doktor habilitowany będzie współpracował z koordynatorem projektu oraz z innymi naukowcami w powiązanych projektach dotyczących biogospodarki leśnej (patrz wyżej wspomniane projekty). Celem jest dostarczenie wiedzy na temat inteligentnej specjalizacji, regionalnych systemów innowacji i przejścia do zrównoważonej biogospodarki. Zostanie to osiągnięte poprzez międzynarodowe badanie porównawcze w trzech do czterech regionów europejskich, oparte na kontaktach w wyżej wymienionej sieci. Wyniki będą podstawą briefów politycznych oraz artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach.

Wymagane kompetencje:

Stanowisko obejmuje 100% obowiązków badawczych. Kandydat powinien posiadać dwiadczenie badawcze w co najmniej jednej z następujących dziedzin: regionalne systemy innowacji, inteligentna specjalizacja, procesy przejściowe i zrównoważony rozwój, biogospodarka i/lub gospodarka o obiegu zamkniętym. Powinien biegle znać język angielski, w mowie i piśmie. Ponadto ocenie podlega uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych i/lub międzynarodowej sieci.

Podanie powinno zawierać dobrze udokumentowane kwalifikacje oraz co najmniej dwie referencje.

Wniosek powinien zawierać:

– list motywacyjny opisujący kwalifikacje i zainteresowania badawcze związane z obowiązkami służbowymi stanowiska, w tym plany badawcze na dwa lata związane z tematem opisanego powyżej projektu badawczego (2-3 strony),

– CV,

– listę publikacji,

– kopie certyfikatów, transkrypcji itp.

– kopie pracy doktorskiej, publikacji,

– informacje o umiejętnościach językowych.

Wniosek składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego uczelni. Dokumenty i publikacje należy dołączyć do publikacji elektronicznej (nie tylko linki). Jedną kopię każdego dokumentu, którego nie można przesłać drogą elektroniczną, należy przesłać na adres:

Karlstads Universitet
Registrator
651 88 Karlstad

State ref. no:REK 2018/146

Termin zakończenia naboru: 31.08.2018r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w ostatnim tygodniu września 2018r.

Kontakt: Ida Grundel, starszy wykładowca

tel: 0046 (0) 54 700 2212

email: ida.grundel@kau.se

Link do ogłoszenia: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:213977/iframeEmbedded:0/where:4  

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X