Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Seminarium Urzędu Patentowego RP „Patent na sukces” dotyczące problematyki własności intelektualnej

Seminarium Urzędu Patentowego RP „Patent na sukces” dotyczące problematyki własności intelektualnej

12.03.2018 16:11

W dniu 23 marca 2018r. Urząd Patentowy RP organizuje w Łodzi seminarium regionalne pt. „Patent na sukces” dotyczące szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym.

Spotkanie będzie poświęcone m.in. zagadnieniom dotyczącym zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Uczestnicy uzyskają także teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Miejsce wydarzenia: Łódź, 23 marca 2018r.

Formularz rejestracyjny: https://www.uprp.pl/rejestracja/Menu05,900,27,index,pl/

Kontakt: e-mail: kcichocka@uprp.pl lub tel. 22 579 05 25.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania


Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X