Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / „Szybka ścieżka” – konkurs dla projektów MŚP, które zostały wyróżnione certyfikatem „Seal of Excellence”

„Szybka ścieżka” – konkurs dla projektów MŚP, które zostały wyróżnione certyfikatem „Seal of Excellence”

26.02.2018 16:13

Podobnie jak w poprzedniej edycji, konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,  które aplikowały w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R), zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania (uzyskały certyfikat Seal of Excellence).

Na konkurs przeznaczono 50 mln zł. Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W tegorocznej edycji konkursu wprowadzono możliwość sfinansowania w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu). Ponadto wprowadzono ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu wynoszącą 25% na koszty pośrednie.

Konkurs podzielony jest na dziewięć miesięcznych rund, wnioski można składać od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018r.

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X