Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Granty na granty – promocja jakości II

Granty na granty – promocja jakości II

31.01.2018 10:16

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program:

„Granty na granty – promocja jakości II”

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie. Wnioskodawca może ubiegać się o środki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.

Wsparcie w ramach programu skierowane jest do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  1. Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
  2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X