Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nowy konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Call 13)

Nowy konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Call 13)

5.12.2017 08:52

Naukowcy ze środowiska akademickiego, przemysłu, MŚP, średniej wielkości firm, szpitali i organizacji pacjentów mają możliwość zaangażowania się w przełomowe projekty, które przyniosą wymierne korzyści dla pacjentów.

30 listopada Inicjatywa Innowacyjna Medycyna uruchomiła IMI2 – Call 13 z następującymi tematami:

 1. Assessment of the uniqueness of diabetic cardiomyopathy relative to other forms of heart failure using unbiased pheno-mapping approaches  (Ocena wyjątkowości kardiomiopatii cukrzycowej w porównaniu z innymi postaciami niewydolności serca z zastosowaniem obiektywnych metod mapowania fenotypowego.)
 2. Genome-environment interactions in inflammatory skin disease (Interakcje genom-środowisko w zapalnych chorobach skóry.)
 3.  The value of diagnostics to combat antimicrobial resistance by optimising antibiotic use (Wartość diagnostyki w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez optymalizację wykorzystania antybiotyków.)
 4. Mitochondrial dysfunction in neurodegeneration  (Dysfunkcja mitochondrialna w chorobach neurozwyrodnieniowych.)
 5. Support and coordination action for the projects in the neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative (Działania wspierające i koordynujące na rzecz projektów z obszaru chorób neurozwyrodnieniowych  w ramach IMI JU.)
 6. A sustainable European induced pluripotent stem cell platform (Zrównoważona europejska platforma dot. pluripotencjalnych komórek macierzystych.)
 7.  Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to support regulatory acceptance and clinical practice (Łączenie cyfrowej oceny mobilności z klinicznymi punktami końcowymi w celu wsparcia akceptacji regulacyjnej i praktyki klinicznej.)
 8. Human tumour microenvironment immunoprofiling  (Immunoprofilowanie mikrośrodowiska ludzkiego guza.)
 9. ConcePTION – Continuum of evidence from pregnancy exposures, reproductive toxicology and breastfeeding to improve outcomes now  (ConcePTION –  kontinuum dowodów  z ekspozycji w ciąży, toksyczności reprodukcyjnej i karmienia piersią w celu poprawy wyników.)
 10. Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous system  (Poprawa przedklinicznego prognozowania niekorzystnych skutków farmaceutyków na układ nerwowy.)
 11. Translational safety biomarker pipeline (TransBioLine): Enabling development and implementation of novel safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease (Translational safety biomarker pipeline (TransBioLine): Umożliwienie opracowania i wdrożenia nowych biomarkerów bezpieczeństwa w badaniach klinicznych i diagnostyce choroby.)
 12. Pilot programme on a clinical compound bank for repurposing – this programme contains four topics on cardiovascular diseases and diabetes; respiratory diseases; neurodegenerative diseases; and rare/orphan diseases (Program pilotażowy dotyczący banku związków chemicznych do ponownego wykorzystania – program ten obejmuje cztery tematy dotyczące: chorób układu krążenia i cukrzycy; chorób układu oddechowego; chorób neurodegeneracyjnych i chorób rzadkich/sierocych.)

 

Termin składania wniosków (konsorcjum badawcze, 20 stron): 28 lutego 2018r.

Pełne teksty wszystkich tematów, dokumentacja oraz szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej IMI.

Kolejne webinaria dla Call 13 odbywają się 6, 11, 12, 14, 15 grudnia, ponadto 7 grudnia omówione zostaną zasady uczestnictwa i udział MŚP – rejestracja otwarta.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X