Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Granty na pobyt naukowców z USA w ramach stypendiów Fulbrighta – podniesienie doskonałości naukowej jednostki

Granty na pobyt naukowców z USA w ramach stypendiów Fulbrighta – podniesienie doskonałości naukowej jednostki

26.10.2017 15:14

Szanowni Państwo,

Trwa nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak nauki: biologiczne, chemiczne, humanistyczne, matematyczne, medyczne, polityczne, prawne, przyrodnicze, rolnicze, społeczne, ścisłe i techniczne.

Kto może ubiegać się o Specjalistę?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia specjalistów do prowadzenia lub  uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu: 6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych.

Czas trwania stypendium:  14-42 dni kalendarzowych.

W ofercie:

 – honorarium dla amerykańskiego specjalisty w wysokości $200 dziennie,

– opłacenie kosztów biletów lotniczych,

– opłacenie ubezpieczeni a medycznego na czas trwania stypendium.

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów:

– zakwaterowania,

– wyżywienia,

– podróży krajowych.

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 13 listopada 2017r.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

– Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 13 listopada 2017r.

– Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego do 13 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

– Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning.

 The Fulbright Specialist Program

Host_Institution_Project_Proposal_Form

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X