Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018), które poprowadzi Pani Krystyna Frąk, koordynatorka programu START.

Program START skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Spotkanie dotyczyć będzie:

– zasad przygotowania wniosku

– kryteriów i procedury oceny wniosków

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Agenda spotkania: Agenda spotkania_START

Rejestracja: formularz on-line: https://goo.gl/XEqnTS