Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

8.09.2017 10:02

Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Celem wspólnego konkursu HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

 

  1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  1. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  1. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments)

 

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

 

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Holandia, Irlandia, Litwa,  Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy.

 

Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie http://nimoz.pl/pl/jhep/heritage-in-changing-environments-call

 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

 

Aneta Budzałek

Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

abudzalek@nimoz.pl

tel. (22) 256 96 21

tel. kom. +48 601 999 336

 

Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

rbrudnicki@nimoz.pl

tel. kom. + 48 721 121 220

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X