Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Komisja Europejska opublikowała nową ocenę pierwszych lat trwania PR Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała nową ocenę pierwszych lat trwania PR Horyzont 2020

3.06.2017 11:50

Wyniki publicznych konsultacji w ramach śródokresowej oceny Programu Horyzont 2020 przedstawiono 28 kwietnia br. w Brukseli. Otrzymano 3,5 tys. odpowiedzi na internetowy kwestionariusz i ponad 300 stanowisk nadesłanych z 69 krajów. Z Polski wpłynęło 119 opinii, co uplasowało nas po raz pierwszy na wysokiej 9 pozycji. Aktywnie uczestniczymy również w przygotowywaniu kolejnego programu. 25 kwietnia wicepremier Jarosław Gowin przedstawił w Brukseli Polskie Stanowisko w sprawie 9. Programu Ramowego – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. – Uruchomiliśmy długofalowe działania mające na celu zmianę niekorzystnej dla Polski i nowych krajów członkowskich sytuacji, polegającej na utrzymującym się od kilkunastu lat zjawisku znaczącej koncentracji geograficznej i instytucjonalnej w Programach Ramowych – podkreśla dyr. Krasiński i dodaje, że głównym celem Horyzontu 2020 jest zwiększenie konkurencyjności UE, czemu służy budowanie jednolitego europejskiego rynku badań i innowacji. – I z tym mamy problem, bo pewne regiony po prostu nie są włączane w ten proces. Jeżeli chcemy, by zaczęło to działać w 9. PR, musimy pewne instrumenty wspierające proces szerszego włączania regionów zaimplementować już teraz – w ostatnich 3 latach Horyzontu 2020. Takie instrumenty są dyskutowane od miesięcy. Z drugiej strony polskie instytucje, nie tylko naukowe ale też duże firmy, muszą być bardziej otwarte i chcieć się strategicznie włączać w te projekty. O tym, że można świadczą polskie sukcesy, chociażby ostatni sukces PSE SA – proponujemy je także w naszym Stanowisku – podkreśla dyrektor KPK PB UE.

 

Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X