Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców

Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców

17.03.2017 12:59

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało opracowanie „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców” o najważniejszych dostępnych instrumentach wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

Znajdują się w nim informacje o wielu krajowych i unijnych projektach i działaniach, w ramach których przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe oraz niefinansowe na prowadzenie działalności zagranicznej, w tym m.in. o:

  • Branżowych programach promocji,
  • Programach promocji na rynkach perspektywicznych,
  • Projekcie Polskie Mosty Technologiczne,
  • Pomocy de minimis na promocję eksportu,
  • Projekcie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”,
  • Projekcie „Internacjonalizacja MŚP”,
  • Programie Rządowym – Finansowe Wspieranie Eksportu,
  • Systemie dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych,
  • Gwarancjach i ubezpieczeniach eksportowych, itd.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X