Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Komunikat dla firm posiadających Seal of Excellence, faza I

Komunikat dla firm posiadających Seal of Excellence, faza I

16.11.2016 09:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poszukuje kontaktu z firmami posiadającymi projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence dla Fazy I konkursu na granty w ramach Horizon 2020 SME Instrument.

PARP rozpoczyna prace nad programem, który będzie dedykowany projektom posiadającym Seal of Excellence. Opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu wsparcia umożliwi dofinansowanie projektów, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet i którym Komisja Europejska przyznała w związku z tym certyfikat Seal of Excellence. Program wsparcia Seal of Excellence w Polsce powstanie w wyniku procesu kreatywnego, przeprowadzonego z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Szczególnie zależy nam na udziale potencjalnych beneficjentów, których aktywne zaangażowanie pozwoli na dostosowanie programu do ich potrzeb i oczekiwań. Nowy instrument zostanie przygotowany do końca bieżącego roku.

W celu włączenia przyszłych beneficjentów w proces tworzenia nowego instrumentu wsparcia, uprzejmie prosimy posiadaczy Seal of Excellence dla Fazy I o jak najszybsze skontaktowanie się z Polską Agencją Rozwoju

Przedsiębiorczości e-mailem lub telefonicznie:

Dorota Frączek, Departament Analiz i Strategii PARP, tel. +224328350, e-mail: dorota_fraczek@parp.gov.pl

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X