Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nowe zasady ubiegania się o europejskie logo „HR Excellence in Research”

Nowe zasady ubiegania się o europejskie logo „HR Excellence in Research”

20.07.2016 10:43

Od stycznia 2017 r. Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research.

Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Nowe zasady przewidują wprowadzenie:

– określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, np. rok na przesłanie Analizy wewnętrznej i Planu działań od momentu przesłania do KE deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu (która będzie obowiązkowa),

wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac,

– większego nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte o kwalifikacje kandydatów procesy rekrutacji (Open, Transparent and Merit Based Recruitment – OTM-R),

– cyklicznej oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji,

obowiązkowych formularzy do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur i działań:

  • Template 1: Gap Analysis – formularz do wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w instytucji + tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami Open, Transparent and Merit-based Recruitment;
  • Template 2: HR Strategy – Action Plan – formularz z informacjami o instytucji (liczba pracowników, w tym obcokrajowców, źródła finansowania itp.), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad Karty i Kodeksu oraz zasad otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R);
  • Template 3: Interim Review – formularz do wypełnienia w celu oceny okresowej (2 lata po otrzymaniu logo) i do cyklicznej oceny co 3 lata od otrzymania logo; formularz jest podobny do Template 2, jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje;

Na zlecenie KE został przygotowany raport pt. „Shaping the future of the Human Resources Strategy for Researchers – HRS4Rzawierający opis nowych procedur wraz z projektami formularzy (obowiązkowe od stycznia 2017 r. – proszę nie używać ich wcześniej).

Zostały przygotowane i udostępnione również wstępne wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się o logo i wskazówki dla ekspertów oceniających: „Draft GUIDELINES to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”.

Instytucje, które będą ubiegać się o logo HR przed styczniem 2017, mają jeszcze dwa terminy na przesłanie dokumentów do Komisji Europejskiej (Analizy wewnętrznej i Planu działań) wg aktualnych zasad:

  • 1 – 15 września
  • 1 – 15 listopada 2016.

Instytucje rozpoczynające proces po nowym roku, będą musiały używać już nowych formularzy wg nowych zasad.

Więcej informacji na temat nowych zasad zostanie przekazanych przez KE na jesieni 2016 r.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X