Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / ICT Proposers’ Day 2016 – dofinansowanie wyjazdu

ICT Proposers’ Day 2016 – dofinansowanie wyjazdu

20.07.2016 10:40

Komisja Europejska pokryje koszty transportu 11 osobom z Polski, które chciałyby uczestniczyć w ICT Proposers’ Day 2016.

Największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICTICT Proposers‚ Day 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września, w Bratysławie. Spotkanie organizuje Komisja Europejska we współpracy z sieciami NCP i EEN. Podczas niego zostaną omówione tematy nadchodzących konkursów związanych z ICT w programie Horyzont 2020.

ICT Proposers’ Day 2016 będzie także okazją do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT i w pozostałych obszarach tematycznych programu Horyzont 2020, gdzie kluczowe jest zastosowanie technologii ICT. Podczas sesji networkingowych będzie możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów pod przyszłą współpracę.

Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja Europejska sfinansuje podróż (wyłącznie koszty transportu) naukowcom i przedsiębiorcom z tzw. nowych krajów członkowskich.

Zasady dofinansowania określone przez KE:

  • koszty transportu: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;
  • agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z każdym wybranym uczestnikiem indywidualnie w celu uzgodnienia szczegółów przejazdu. Agencja będzie rezerwowała i opłacała bilety na uzgodnionej z uczestnikiem trasie;
  • wybrane osoby nie mogą we własnym zakresie ani rezerwować ani też opłacać biletów za przejazd, ponieważ Komisja Europejska nie będzie dokonywała zwrotów poniesionych kosztów;
  • w przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
  • zmiany po dokonaniu rezerwacji i wykupieniu biletów (zwłaszcza na samolot) nie będą możliwe.

W celu wyłonienia osób, które zostaną zgłoszone do dofinansowania przez KE, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE) swoją kandydaturę wysyłając następujące informacje:

Wypełniony, kompletny formularz: ICT_2016_PARTICIPANT FORM zawierający:

  • dane osobowe i kontaktowe
  • informacje, z jakiego miasta będzie planowany wyjazd/wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej transport).
  • Linki do:
   1. wypełnionego publicznego profilu potwierdzającego rejestrację na ICT Proposers’ Day 2016 (link 1)
   2. wypełnionego profilu na sesje networkingowe- Face2Face Brokerage event– organizowane przez projekt Ideal-ist 2018 oraz sieć Enterprise Europe Network (link 2),
   3. opcjonalnie link do prezentacji zgłoszonej do sesji tematycznej (link 3).

Aby spełnić wymagania zgłoszeniowe należy po kolei:

Wypełnić wszystkie wymagane pola i zaznaczyć opcję „I want a Public Profile”. Po zakończeniu rejestracji profil znajdzie się na liście uczestników spotkania.

Wyszukać swój profil, skopiować link do niego i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORMlink 1.

Przykład: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/person.cfm?personid=65342

Wypełnić profil Face2Face. Obowiązkowe jest wypełnienie opisu ORGANISATION INFORMATION (ABOUT US,AREAS OF ACTIVITY) oraz COOPERATION PROFILE.

COOPERATION PROFILE powinien zawierać opis (do wyboru):

H2020 ICT PROJECT IDEA (pomysł projektowy do konkretnego konkursu H2020)

lub

H2020 ICT EXPERTISE (przedstawienie zakresu kompetencji instytucji pod konkretny konkurs).

Po zakończeniu rejestracji profil znajdzie się na liście uczestników spotkań Face2Face Brokerage event. Zbiorcza lista profili dostępna: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/profiles

Wyszukać swój profil, skopiować link do niego i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORMlink 2.

Przykłady:

H2020 ICT Expertise: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants/92

lub

H2020 ICT Project Idea: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants/69

https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants/116

 • Zarejestrować się na sesję tematyczną (OPCJONALNIE)

Wybrać z agendy  jedną lub więcej sesji tematycznych. Zgłosić swoją prezentację: w sekcji „Presentations” link „Submit your own”.

Taka prezentacja (maks. 5 min.) powinna zawierać informacje o instytucji plus wstępne informacje o pomyśle projektowym pasującym do tematu sesji.

Wyszukać swoją sesję, w ramach sesji swoją prezentację, skopiować link do prezentacji i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORMlink 3.

Przykład: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?id=18612 prezentacja zgłoszona do sesji International Cooperation

Zasady formalnej weryfikacji zgłoszeń:

  • oferta finansowania kosztów podróży ze strony KE skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy wyrażą gotowość do wygłoszenia prezentacji podczas sesji tematycznych oraz uczestnictwa w sesjach brokerskich.
   Prezentacja ma dotyczyć zaprezentowania organizacji macierzystej uczestnika spotkania oraz pomysłów projektowych związanych z obszarem ICT (maks. 5 min. prezentacja przygotowana w ppt);
  • z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba;
  • w przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu);
  • pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały dofinansowania;
  • kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń (ICT_2016_PARTICIPANT FORM) będzie brana pod uwagę;
  • niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę (nie dotyczy pola z link 3);
  • linki zawarte w formularzu (ICT_2016_PARTICIPANT FORM) muszą prowadzić do pełnych opisów składających się z co najmniej kilkudaniowych informacji;
  • na zgłoszenia czekamy maks. do niedzieli, 24 lipca 2016 (do końca dnia- do 24:00). Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
  • zgłoszenia należy wysyłać na adres:
   aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Zasady merytorycznej weryfikacji zgłoszeń:

  • ocena zbieżności pomysłów projektowych i ofert partnerstwa z założeniami konkursowymi tematów związanych z ICT w nadchodzących konkursach programu H2020 w latach 2016-2017,
  • wyżej oceniane są COOPERATION PROFILE zawierające H2020 ICT PROJECT IDEA (pomysły projektowe), niżej te z H2020 ICT EXPERTISE,
  • zgłoszenia zawierające link do prezentacji (link 3) są dodatkowo punktowane.

Weryfikację zgłoszeń przeprowadzi zespół ICT z KPK PB UE, wspólnie z reprezentantem z MNiSW- delegatem krajowym do Komitetu Programowego ICT.

Terminy:

24.07.2016 r. (godz. 24:00) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;

28.07.2016 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie powiadomienia do wybranych osób;

28.07.2016 – wysłanie listy wyłonionych uczestników do KE.

Do niniejszej wiadomości dołączony jest formularz:

 1. ICT_2016_PARTICIPANT FORM dostępny pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/ICT_2016_PARTICIPANT_FORM.xlsx

Więcej informacji o spotkaniu ICT Proposers’ Day 2016na stronie wydarzenia.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X