Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized /  Nagroda Kryształowej Brukselki 2016 – czekamy na zgłoszenia do kategorii indywidualnej

 Nagroda Kryształowej Brukselki 2016 – czekamy na zgłoszenia do kategorii indywidualnej

8.04.2016 14:18

W tym roku po raz siódmy zostanie wręczona Nagroda Kryształowej Brukselki podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w przeddzień Konferencji  „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”. Nagroda przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w programach ramowych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki 2016, pod przewodnictwem Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybierze laureatów spośród polskich uczestników Programu Ramowego Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu ramowego, który ma wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016 w kategorii – nagroda indywidualna. To wyróżnienie za indywidualne osiągnięcia dla osób szczególnie aktywnych w programie Horyzont 2020. Kandydatów do nagrody indywidualnej może zgłosić osoba fizyczna, jak i prawna. Prosimy o przesyłanie wniosków na adres marta.walenta@kpk.gov.pl do 18 kwietnia 2016 r. W tytule maila należy wpisać: „Zgłoszenie do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016”.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z jego danymi kontaktowymi, imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłaszającej oraz uzasadnienie wyboru, wskazujące m.in. na aktywne uczestnictwo kandydata w procesie aplikowania (wysoka ocena wniosku) i projektach Programu Horyzont 2020 z uwzględnieniem roli (koordynator projektu lub pakietu zadań), uczestnictwo w Komitetach Programowych i grupach eksperckich w ramach Programu Horyzont 2020, zasługi dla promocji Programu Horyzont 2020, podjęte inicjatywy, liczbę publikacji międzynarodowych, międzynarodową mobilność oraz liczbę zgłoszeń patentowych i działania w kierunku wdrożenia rezultatów projektów badawczych programu Horyzont 2020 na rynek, stworzenie profesjonalnego pionu zarządzania badaniami i wsparcia administracyjnego w macierzystych instytucjach.

Więcej informacji o Konferencji i Nagrodzie oraz regulamin przyznawania wyróżnienia na stronie http://konferencja2016.kpk.gov.pl

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X