Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO_2.2.2

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO_2.2.2

22.09.2015 15:12

Uniwersytet Łódzki działając w zgodzie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,  Poddziałanie 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Oferty przygotowane zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Otwartego Naboru Partnerów należy składać do dnia 13.10.2015 w godz. 9.00 – 15.00 osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu) pod adresem:

Uniwersytet Łódzki

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych pok. nr 2

ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź

Szczegółowe informacje na temat otwartego naboru Partnera można uzyskać pod nr telefonu: 42 635 41 68 lub 42 635 41 69.

DOKUMENTACJA Nabór partnera 22092015

Załącznik nr 1 zalacznik-nr-1

Załącznik nr 2 zalacznik-nr-2

Załącznik nr 3 zalacznik-nr-

Załącznik nr 4 zalacznik-nr-4

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X