Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Uczelnie lepiej wykorzystają laboratoria i budynki

Uczelnie lepiej wykorzystają laboratoria i budynki

8.07.2015 07:49

Dobra wiadomość dla uczelni, których budynki i laboratoria zostały sfinansowane w latach 2007-2013 ze środków europejskich. Będzie można wykorzystywać je do celów komercyjnych. To oznacza, że uczelnie będą mogły współpracować z firmami, samorządami i NGO’sami w dużo większym zakresie niż dotychczas.

Od roku 2007 Polska zainwestowała ponad 30 miliardów złotych w uczelnianą i instytutową infrastrukturę (w tym 20,8 mld zł to środki europejskie, a 9,3 mld zł to środki budżetowe). Dotychczasowe przepisy w zakresie pomocy publicznej  nie zezwalały na wykorzystanie do celów komercyjnych budynków, laboratoriów i sal wykładowych. Budziło to wiele obaw o to, że nie będą one mogły być istotnym elementem podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. MNiSW od dłuższego czasu przekonywało unijnych komisarzy do wyrażenia zgody na zastosowanie nowych przepisów dotyczących pomocy publicznej także do zakończonych już inwestycji. Chodziło przede wszystkim o dopuszczenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej, która powstała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – To temat, który w Brukseli podejmowałam już od ponad półtora roku. Liczyliśmy, że nowi komisarze zmienią interpretację i przychylą się do naszych racji, pozwalając na zastosowanie nowych przepisów unijnych. Rozmowy przyniosły pozytywne skutki. Mamy opinie dwóch komisarzy, które zezwalają na komercyjne wykorzystywanie infrastruktury uczelnianej. To opinia Coriny Cretu – komisarz ds. rozwoju regionalnego i opinia Margrethe Vestager – komisarz ds. konkurencji. To stanowisko Komisji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczelni – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju opracowują teraz szczegółową procedurę, która pozwoli na komercyjne wykorzystywanie tej infrastruktury. Wśród najważniejszych warunków, które będą musieli spełnić beneficjenci będzie zapewnienie, iż dana infrastruktura nie zmieni swojego podstawowego przeznaczenia, a komercyjne wykorzystanie będzie dotyczyło co najwyżej 20% wydajności badawczej danej infrastruktury.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X