Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu na projekty w ramach programu BIOSTRATEG

Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu na projekty w ramach programu BIOSTRATEG

15.06.2015 10:22

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach II konkursu programu strategicznego BIOSTRATEG. Głównym przesłaniem programu BIOSTRATEG jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. w Warszawie (miejsce spotkania oraz agenda zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem rejestracji na adres mailowy podany w formularzu).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: sebastian.szczesniak@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do piątku 12 czerwca 2015 r. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne BIOSTRATEG”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc możliwe jest zgłoszenie tylko dwóch osób z instytucji.
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na strony internetowej NCBR.gov.pl.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.
Formularz zgłoszeniowy

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X