Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Zaproszenie do składania zgłoszeń na lata 2016-2017 na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

Zaproszenie do składania zgłoszeń na lata 2016-2017 na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

20.04.2015 10:30

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2016-2017.

Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.

Projekty są wspierane finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są przez jednostkę naukową bądź ze środków przekazywanych jej przez MNiSW na finansowanie działalności statutowej, bądź z innych środków własnych jednostki. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację projektów w ramach niniejszego Programu Wykonawczego.
Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki), przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-lata-2016-2017-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-republika-czeska.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X