Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Sukces polskich jednostek w konkursie TEAMING w programie Horyzont 2020!

Sukces polskich jednostek w konkursie TEAMING w programie Horyzont 2020!

12.02.2015 15:37

Komisja Europejska zakończyła ocenę projektów złożonych do I etapu konkursu Teaming for Excellence. W ogólnej liczbie złożonych 169 wniosków projektowych aż 19 zostało przygotowanych przez jednostki z Polski.

Pozytywną ocenę otrzymało 31 projektów w tym 3 to konsorcja koordynowane przez Polaków w partnerstwie z instytutami z Niemiec.

Wybrane do finansowania projekty w ramach Teaming of Excellence:

1. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi – International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) tworzone przez Politechnikę Łódzka w konsorcjum z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec – w obszarze nauk chemicznych i o nowoczesnych materiałach.

2. Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wurzburgu z Niemiec – w obszarze fotoniki i nanomateriałów.

3. CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez Politechnikę Warszawską oraz niemiecki Instytut Fraunhofera w Hermsdorf – w obszarze innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

Projekty formalnie zostały złożone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po uzyskaniu rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wyłonione w konkursie zespoły otrzymają po 500 000 euro na przygotowanie szczegółowych biznesplanów zaproponowanych w projektach Centrów Doskonałości. Biznesplany zostaną poddane ocenie w drugim etapie konkursu i mają szansę na otrzymanie 20 mln euro na projekt utworzenia nowej jednostki badawczej zgodnej z założeniami Teaming of Excellence.

Teaming of Excellence to instrument, który pozwoli jednostkom naukowym działającym w słabiej rozwiniętych regionach na dołączenie do europejskich liderów oraz na transfer wiedzy do gospodarki i jej znaczący rozwój zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 oraz w powiązaniu z wytyczonymi krajowymi lub regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Komunikat KE

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X