Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nowy konkurs MSCA RISE już otwarty!

Nowy konkurs MSCA RISE już otwarty!

9.01.2015 16:17

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego, prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie.

Więcej informacji (w języku polskim): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312

Projekty składane są on line poprzez Participant Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html#tab2 – strona konkursu, dokumentacja konkursowa.

Budżet konkursu to 80 mln euro, termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X