Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie promocji HORYZONTU 2020

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie promocji HORYZONTU 2020

7.01.2015 10:14

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) zawarł porozumienie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020. PARP jest jednym ze strategicznych partnerów, z którym KPK PB UE podpisał takie porozumienie.

Porozumienie podpisali Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes PARP oraz prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN i dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor KPK PB UE.

Celem wspólnych działań jest promowanie i zachęcanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do aktywnego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020, zwłaszcza w schemacie – Instrument MŚP. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do promowania programu Horyzont 2020 wśród przedsiębiorców, wzajemnej wymiany informacji, do popularyzacji działalności eksperckiej, szczególnie roli ekspertów oceniających wnioski w Horyzoncie 2020.

KPK PB UE rozwija współpracę z kluczowymi instytucjami, aby wspierać dotychczasowych beneficjentów programów badawczych, a także dotrzeć do tych, dla których udział w Horyzoncie 2020 jest nowym doświadczeniem.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X