Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC

29.12.2014 12:23

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC (M. P. poz. 542), zwanego dalej „programem”, ogłasza się nabór wniosków w ramach programu.

W ramach programumogą być finansowane projekty, których realizacja służy osiągnięciu statutowych celów konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC, zwanych dalej „konsorcjami ERIC”.

Projekty, o których mowa w pkt 1, obejmują następujące zadania:
1) prace nad rozwojem metodologii badawczej;
2) gromadzenie i opracowanie danych niezbędnych do realizacji programu badawczego, w tym niezbędne podróże służbowe, materiały eksploatacyjne i tłumaczenia;
3) upowszechnienie wyników badań realizowanych w programie badawczym, w tym organizacja konferencji;
4) udział w spotkaniach gremiów powołanych w ramach konsorcjów ERIC.

Wnioski mogą składać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) reprezentujące konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 tej ustawy, zawiązane w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach konsorcjum ERIC, obejmującego konsolidację krajowego potencjału naukowego w danej dziedzinie nauki, zwane dalej „wnioskodawcami”.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) albo na e-nośniku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2015 r.

 

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-wspierania-jednostek-naukowych-zaangazowanych-w-rozwoj-europejskiej-infrastruktury-badawczej-w-obszarze-nauk-humanistycznych-i-spolecznych-w-ramach-konsorcjow-clarin-eric-i-ess-eric.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X