Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

29.12.2014 12:21

Globalizacja, rozwój gospodarczy, zjawiska demograficzne oraz inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego to priorytety PO WER czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Na te cele przeznaczona zostanie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej.

Program obejmie inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Na wsparcie szkolnictwa wyższego przewidziane zostało ponad 1 mld euro. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Poprawiona ma być również dostępność międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców, wspierane mają być też zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Największa pula środków przewidziana została na pierwszy z tych celów. Na podniesienie kompetencji studentów przeznaczone zostanie ponad 800 mln euro (z uwzględnieniem wkładu krajowego). Środki te pozwolą sfinansować m.in. realizowane przez MNiSW programy: Program Rozwoju Kompetencji oraz „Studiujesz? Praktykuj!”.

Obecnie trwają prace nad szczegółowymi zapisami dotyczącymi sposobu podziału środków oraz harmonogramu na cały okres programowania. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest na II kwartał 2015 r.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X