Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Warsztaty o Horyzoncie 2020

Warsztaty o Horyzoncie 2020

22.12.2014 08:56

12 grudnia w siedzibie MNiSW spotkały się osoby, które w imieniu Polski uczestniczą w określaniu zakresów tematycznych konkursów planowanych do realizacji w ramach programu Horyzont 2020.

Spotkaniu przewodniczył prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW, a celem było określenie zasad współpracy i instrumentów, jakie mogą zostać wykorzystanie w trakcie procesu decyzyjnego dotyczącego tematyki konkursów.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność większego zaangażowania środowiska naukowego i stworzenia grup eksperckich, które w krótkim czasie będę w stanie konsultować dokumenty unijne. To mogłoby pozytywnie wpłynąć na to, że ogłaszane konkursy będą lepiej odpowiadały zakresowi badań prowadzonych przez polskie jednostki, co powinno przełożyć się na zwiększenie udziału polskich naukowców programie Horyzont 2020. Dyskusja dotyczyła także kwestii priorytetyzacji obszarów polskiej nauki mając na względzie toczące się  obecnie prace nad określeniem tematów konkursów w ramach programu.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób, w tym przedstawiciele MNiSW, Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz środowiska naukowego.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X