Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Prof. Kolarska-Bobińska o wspieraniu polskich innowacji w Brukseli

Prof. Kolarska-Bobińska o wspieraniu polskich innowacji w Brukseli

8.12.2014 10:37

Prof. Kolarska-Bobińska o wspieraniu polskich innowacji w Brukseli

 

Minister nauki spotkała się z Carlosem Moedasem, unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji. Głównym tematem rozmów było zwiększenie uczestnictwa polskich naukowców i biznesu w programie Horyzont 2020 oraz rządowe i unijne plany wsparcia prac badawczo-rozwojowych w najbliższych latach.

– Horyzont 2020 jest naszym priorytetem. Mamy w kraju ogromną mobilizację i chcemy stworzyć korzystne warunki, by zwiększyć w nim udział polskich naukowców – minister Lena Kolarska-Bobińska przekonywała komisarza Carlosa Moedasa. Poinformowała go przy tym o inicjatywie resortu nauki, podpisanym w czerwcu „Pakcie dla Horyzontu 2020”. Proponujemy w nim mechanizmy wspierające polskie zespoły uczestniczące w tym programie, a także wskazujemy niezbędne zmiany na poziomie instytucji badawczych. – Widzimy już pierwsze rezultaty naszych działań. Udział polskich naukowców i wskaźnik sukcesu w konkursach Horyzontu 2020 jest wyższy niż w poprzedzającym go 7 Programie Ramowym – dodała minister Kolarska-Bobińska.

W trakcie spotkania w Brukseli prof. Kolarska-Bobińska i komisarz Moedas rozmawiali również o potrzebie większego zaangażowania sektora prywatnego w udział w programie Horyzont 2020. Minister nauki zauważyła, że polski rząd pracuje nad stworzeniem zmian strukturalnych, w tym instrumentów podatkowych, zachęcających biznes do inwestowania w innowacje oraz działalność B+R. – Innowacje są najważniejszym obecnie tematem w naszej polityce wewnętrznej. Rząd przeznacza dodatkowe pieniądze na rozwój badań – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki w drugim dniu wizyty w Brukseli wzięła udział w posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności (COMPET). W swoim wystąpieniu minister Kolarska-Bobińska podkreśliła znaczenie procesu „demokratyzacji nauki”, która powinna być otwarta na społeczne wartości i potrzeby. Opowiedziała m.in. o ministerialnej kampanii „Zawód naukowiec” i o programach współpracy polskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X