Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Polska – wschodzący lider innowacji

Polska – wschodzący lider innowacji

8.12.2014 10:41

Polska – wschodzący lider innowacji

Polska ma potencjał, by stać się liderem innowacji w regionie – wynika z raportu przygotowanego przez CEED Institute na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dyskusji towarzyszącej jego prezentacji uczestniczył zastępca dyrektora NCBR Leszek Grabarczyk.
Raport „Polska – wschodzący lider innowacji na tle Grupy Wyszehradzkiej” został zaprezentowany 27 listopada podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i CEED Institute konferencji. Przedstawia drogę jaką przeszły kraje Grupy Wyszehradzkiej w okresie transformacji gospodarczej, pod kątem rozwoju innowacyjności.

W 2000 roku Unia Europejska postawiła sobie za cel przeznaczać 3% PKB na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową. Jednak w 2012 roku średni poziom tych wydatków w krajach UE-28 wyniósł zaledwie 2,07%. W przypadku krajów Grupy Wyszehradzkiej był jeszcze niższy – 1,23%. Liderem w tej grupie są Czechy  (1,88%). Na Węgrzech poziom ten wyniósł 1,3%, w Polsce 0,9%, a na Słowacji 0,82%. W przeciwieństwie do UE-28, inwestycje w badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej finansowane są głównie ze środków publicznych. W 2012 roku, z ogółu wydatków na badania i rozwój, 47% na Węgrzech, 36% w Czechach, 38% na Słowacji i 32% w Polsce, pochodziło z sektora przedsiębiorstw. Jednak, jak wynika z raportu, sytuacja w Polsce systematycznie się poprawia. Ponadto, choć to Czechy i Węgry wydają – w stosunku do PKB, najwięcej na badania i rozwój – to Warszawa i Kraków są najbardziej innowacyjnymi, zatrudniającymi najwięcej naukowców i inżynierów ośrodkami w regionie.

Dr Daria Gołębiowska-Tataj, ekspert CEED Institute i autorka raportu wskazała, że kolejnym krokiem na drodze rozwoju innowacyjności w regionie będzie dalszy wzrost inwestycji w badania i rozwój, budowa nowego typu współpracy między światem akademickim a biznesem oraz rozwój sektora venture capital. Kluczowa będzie też integracja innowacyjnych ekosystemów w ramach poszczególnych państw, jak i globalnie poprzez tworzenie więzów z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata.

Polska ma wciąż wiele do nadrobienia, ale dane dotyczące dynamiki wzrostu nakładów publicznych i prywatnych na B+R pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jednak by Polska stała się liderem innowacji, nie wystarczy jedynie zwiększać nakładów na B+R. Trzeba jeszcze wykształcić, a częściowo importować do kraju kompetencje oraz powiązania światowe, które pozwolą nam bardziej efektywnie wykorzystać rosnące środki na prace badawczo-rozwojowe – komentuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

Dlatego NCBR podjął współpracę z posiadającymi odpowiednie know-how partnerami, dzięki czemu podejmujemy konieczne dla rozwoju innowacji w Polsce ryzyko, inwestując w najbardziej przełomowe, a więc obarczone właśnie największym ryzykiem projekty – podkreśla dyrektor Grabarczyk.

Poproszony przez autorów raportu o komentarz prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego wskazał m.in. na różnice w ścieżkach rozwoju sektora B+R w państwach V4.  – W ciągu ostatniej dekady, państwa Grupy Wyszehradzkiej obrały różne ścieżki rozwoju sektora badań i innowacji gospodarek opartych na wiedzy. Najszybszą drogą, mierzoną poziomem wydatków na badania i rozwój, podążyły Czechy i Węgry. W tym czasie w Polsce dokonała się transformacja sieci instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem, stworzono podstawy prawne regulujące funkcjonowanie tego sektora, powstały również nowe instytucje, m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których zadaniem jest oferowanie wsparcia finansowego dla innowacyjnych projektów – napisał prof. Buzek.
Pełna treść raportu dostępna jest na stronie CEED Institute

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X