Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej – nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych DARIAH.PL

I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej – nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych DARIAH.PL

8.12.2014 10:36

I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej – nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych DARIAH.PL

Aby rozpropagować ideę humanistyki cyfrowej i zintegrować interdyscyplinarne środowiska zajmujące się tą tematyką w Polsce, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizował w dniu 27 listopada I Międzynarodową Konferencję Humanistyki Cyfrowej – nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych DARIAH.PL.

Konferencja stała się okazją do spotkania specjalistów z nauk humanistycznych i ścisłych, a także wywodzących się ze środowisk działających na styku biznesu i wiedzy na rzecz innowacyjnej gospodarki. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i umożliwiła uczestnikom nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej i między-dziedzinowej.

W konferencji wzięło udział 120 osób – czołowi badacze z zakresu humanistyki cyfrowej w Polsce, którzy zaprezentowali projekty istotne na arenie międzynarodowej, przedstawiciele uniwersyteckich ośrodków humanistycznych z całej Polski, absolwenci programu „Top 500 Innovators”, przedstawiciele nauk technicznych, prowadzący badania interdyscyplinarne z pogranicza nauk technicznych i humanistycznych, a także reprezentanci zagranicznych konsorcjów – z Niemiec i Włoch, z którymi nawiązanie bliskiej współpracy jest szczególnie istotne z punktu widzenia dołączenia Polski do europejskiej sieci humanistyki cyfrowej.

Część obrad poświęcono prezentacji wybranych projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim przez badaczy zarówno z dziedzin ścisłych, jak i humanistycznych i społecznych.

Konferencja była okazją do zaprezentowania stanu badań, propozycji ich rozwoju oraz do dyskusji nad możliwościami i wyzwaniami, jaki niesie ze sobą humanistyka cyfrowa w Polsce i Europie.

Okazją do zorganizowania konferencji było zawiązanie się konsorcjum DARIAH.PL. powołane do realizacji wspólnych projektów badawczych z zakresu humanistyki cyfrowej. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Warszawski. Konsorcjum, złożone z trzynastu polskich instytucji naukowo-badawczych, ma za cel stać się w przyszłości częścią europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH (ERIC)-EU.

DARIAH to forum współpracy uczestników projektów cyfrowej humanistyki w formie otwartej platformy informatycznej. Uczestnikami są zespoły realizujące projekty finansowane z dotacji krajowych i unijnych. DARIAH ma udzielać pomocy technicznej oraz ułatwiać wymianę danych, metodologii i doświadczeń.

W Europie powstało wiele programów, projektów, centrów, stowarzyszeń i sieci współpracy w dziedzinie cyfrowej humanistyki. Brakowało klamry spinającej te różne inicjatywy, która zapewniałaby „korzyść skali” i „europejską wartość dodaną”. DARIAH – element Europejskiej Przestrzeni Badawczej – wypełnia tę lukę. Dzieje się to w momencie, gdy cyfrowa humanistyka z bocznego nurtu przekształca się mainstream badań humanistycznych, a coraz częściej przedstawiciele nauk humanistycznych korzystają w swojej pracy ze zdobyczy nowych technologii. Repozytoria, biblioteki cyfrowe, skanery i drukarki 3D ułatwiają dostęp do unikatowych źródeł, a co za tym idzie zwiększają możliwości badawcze uczonych.

Przewiduje się, że DARIAH.PL będzie organizowała konferencje co roku, celem przeglądu stanu humanistyki cyfrowej w Polsce oraz jej współpracy z zagranicą.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X