Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Fundacja Nutricia – projekty związane z żywieniem człowieka

Fundacja Nutricia – projekty związane z żywieniem człowieka

8.12.2014 10:43

Fundacja Nutricia – projekty związane z żywieniem człowieka

piątek, 5 grudnia 2014 10:57

Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2015 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Organizatorzy będą preferowali projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu ośrodków naukowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu. Badania zgłaszane do konkursu powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej próby.

Zgłaszany projekt może trwać maksymalnie dwa lata. W ramach budżetu zgłaszanego projektu koszty osobowe nie mogą przekroczyć 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie. W ramach kosztów osobowych można przewidzieć wydatki na wynagrodzenie kierownika grantu oraz jego zespołu badawczego. W budżecie projektu nie można przewidywać zakupu aparatury i innych środków trwałych.

Zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim na wypełnionym formularzu.

Strona internetowa konkursu na granty Fundacji Nutricia

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X