Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Otwarcie I konkursu w ramach Polsko-Japońskiej Współpracy Badawczej

Otwarcie I konkursu w ramach Polsko-Japońskiej Współpracy Badawczej

25.08.2014 11:46

19 sierpnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z Japan Coal Energy Center (JCOAL) ogłosiło otwarcie konkursu na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze energetyki węglowej.

Wnioskodawcą w konkursie może być:

a) jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm.);
b) konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm., w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, o której mowa w lit. a) i jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, o których mowa w lit a).

Tematyka projektów powinna obejmować jeden lub więcej z poniższych obszarów:

a) Highly efficient next generation power technologies;
b) Carbon Capture and Storage technologies;
c) Efficiency improvements for coal fired power plants (refurbishment);
d) Advanced materials for high temperature use in power plants;
e) Lignite upgrading (eg. lignite drying);
f) Coal Gasification, Coal to synthetic natural gas;
g) Coal to liquid;
h) Coal mine methane utilisation technologies;
i) Sustainable coal resources management.

Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest załączenie umowy konsorcjum polsko-japońskiego, z której wynika deklaracja finansowania podmiotu japońskiego przez JCOAL.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu eCentrum (http://ecentrum.ncbr.gov.pl).

Termin składania wniosków: 25.08.2014 r. – 24.10.2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/otwarcie-i-konkursu-w-ramach-polsko-japonskiej-wspolpracy-badawczej.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X