Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / NCBiR przedstawia szczegóły konkursu Biostrateg

NCBiR przedstawia szczegóły konkursu Biostrateg

18.08.2014 14:55

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju upubliczniło szczegóły dotyczące strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Budżet pierwszej edycji konkursu będzie wynosił 150 000 000 zł. Zgłaszane projekty będą mogły trwać maksymalnie 36 miesięcy.

Aktualizacja 14 sierpnia 2014 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że nabór wniosków będzie prowadzony w systemie https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia 2014 r. do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

W regulaminie konkursu zamieszczona została informacja, że wnioski będą mogły składać konsorcja naukowe rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj. grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu oraz uzupełniająco do minimalnego składu konsorcjum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.

Budżet pojedynczego projektu nie będzie mógł być niższy niż 10 000 000 zł. Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie będzie mogła trwać dłużej niż 18 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe będzie wydłużenie okresu realizacji projekty maksymalnie do 60 miesięcy. Realizacja fazy przygotowań do  wdrożenia nie będzie mogła wówczas trwać dłużej niż 24 miesiące.

Nabór wniosków konkursie Biostrateg będzie trwał 60 dni. NCBiR zapowiada, że pierwsze edycja konkursu zostanie ogłoszona wkrótce. Do konkursu będzie można zgłaszać projekty w pięciu obszarach:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Dokumentację konkursową konkursu Biostrateg można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X