Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Technologie eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego – warsztaty szkoleniowo-stażowe

Technologie eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego – warsztaty szkoleniowo-stażowe

13.08.2014 13:20

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Nabór stanowi pierwszy etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 30-40 osobowych w terminie IV kwartał 2014 r. – III kwartał 2015 r.

Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktoranci i absolwenci studiów wyższych w specjalności na kierunku:

  • geofizyka,
  • górnictwo,
  • geologia inżynierska,
  • inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych, inżynieria gazownicza.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-dla-uczelni-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-przeprowadzenia-wstepnego-naboru-kandydatow-do-udzialu-w-programach-szkoleniowo-stazowych-w-zakresie-technologii-eksploatacji-oraz-rozpoznawania-zasobow-gazu-lupkowego.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X