Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

13.08.2014 13:08

Do 31 sierpnia 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór zgłoszeń prowadzony jest w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne;
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze;
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane rozwiązania/opracowania, które powstały i/lub zostały zastosowane w ciągu ostatnich 2 lat. Przez prace naukowo-badawcze, które mogą być zgłaszane do konkursu, należy rozumieć opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce, w tym prace doktorskie.

Strona internetowa 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy:

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6800286261340447109849&html_tresc_root_id=11221&html_tresc_id=20778&html_klucz=11221&html_klucz_spis=

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X