Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nabór ekspertów gospodarczych uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania

Nabór ekspertów gospodarczych uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania

13.08.2014 13:19

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza nabór ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach na potrzeby procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych przez przedsiębiorców.
NCBR to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odpowiada m.in. za finansowanie projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców. Celem NCBR jest wybór projektów o największym potencjale wdrożeniowym, który przełoży się na sukces rynkowy dofinansowanych przedsięwzięć.

 

Do obowiązków eksperta należy:

1.   ocena zgłaszanych projektów pod kątem biznesowo-gospodarczym, tj. w zakresie potencjału komercjalizacyjnego projektów, w tym w szczególności:

  • poprawności identyfikacji potrzeby rynkowej, odpowiedzią na którą ma być dany projekt,
  • analizy rynku docelowego dla wyników projektu,
  • identyfikacji ryzyk związanych z wdrożeniem wyników projektu,
  • zdolności wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu;

2.   kwalifikowanie projektów do dofinansowania na podstawie spotkań z wnioskodawcami, uczestnictwo w posiedzeniach panelu ekspertów;

3.   sporządzanie uzasadnień oceny projektów, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny.

 

Wymagamy:

1.    doświadczenia w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
2.    znajomości zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku;
3.    dyspozycyjności i terminowości oraz mobilności (wymagane uczestnictwo w spotkaniach z wnioskodawcami w Warszawie).

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy eksperci.gosp@ncbr.gov.pl. W odpowiedzi otrzymają Państwo indywidualny formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dot. proponowanych warunków współpracy.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X