Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / WoN: Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

WoN: Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

4.08.2014 17:49

Otwarta nauka jest zagadnieniem, które coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań polskich naukowców. Kwestia otwierania nauki ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jest to jednak kwestia, która wkrótce może stać się codziennością polskiej nauki. Warto więc zapoznać się z publikacją pt. „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”.

118-stronicowe opracowanie zostało przygotowane w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół pod redakcją Jakuba Szprota. Jak wyjaśniają autorzy w publikacji poruszone zostały następujące zagadnienia:

W rozdziale pierwszym prezentujemy instytucjonalny kontekst otwartej nauki w Polsce. W rozdziale drugim analizujemy prawne aspekty otwartej nauki. W rozdziale trzecim przedstawiamy funkcjonującą obecnie e-infrastrukturę otwartego dostępu. W rozdziale czwartym omawiamy wyniki przeprowadzonego na potrzeby raportu badania polskich czasopism naukowych, a w rozdziale piątym – wyniki badania dotyczącego polskich naukowców. Rozdział szósty poświęcony jest innym niż otwarty dostęp i otwarte dane formom otwartej nauki.

Osoby zainteresowane popularyzacją nauki powinny zwrócić uwagę na rozdział szósty, w którym podjęta została tematyka m.in. blogów naukowych i nauki obywatelskiej. Choć nie jest to wyczerpujące opracowanie, to na uznanie zasługuje fakt dostrzeżenia tych zagadnień.

Publikacja jest dostępna na licencji CC BY 3.0 PL.

Kliknij i pobierz publikację pt. „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” w formacie pdf

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X