Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / 155 przedsiębiorstw otrzyma dotacje z pierwszego unijnego instrumentu na rzecz MŚP

155 przedsiębiorstw otrzyma dotacje z pierwszego unijnego instrumentu na rzecz MŚP

30.07.2014 12:00

Komisja Europejska ogłasza dziś pierwsze rezultaty działania nowego instrumentu skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Został on uruchomiony w ramach programu „Horyzont 2020” celem wspierania innowacyjnych MŚP w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. Kwota dostępnych w jego ramach środków wynosi 3 mld EUR. W sumie 155 MŚP z 21 krajów (państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”) otrzyma po 50 tys. euro na sfinansowanie studiów wykonalności, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje strategie w zakresie innowacji. Ponadto MŚP mogą skorzystać z maksymalnie trzech dni szkoleń biznesowych.

Największy sukces w pierwszej turze odniosły hiszpańskie MŚP (39 wybranych wniosków), a zaraz za nimi uplasowały się MŚP z Wielkiej Brytanii i Włoch. Ogółem w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie wpłynęło 2 666 wniosków. Wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, zostaną formalnie powiadomieni w sierpniu. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która zarządza programem, poda następnie nazwy firm do publicznej wiadomości.

Więcej informacji na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_pl.htm

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X